finnmark

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har i FD 05.10.2017 et innlegg under tittelen “Verneområder i Finnmark”. Han skryter der av at regjeringa har meldt 764 verneområder i Norge inn på “en internasjonal dugnad for kremen av europeisk natur”.

1
12

Det er ikke lurt å bli stående igjen på perrongen og rope om reversering når regiontoget går, mener Arne Reginiussen.

2
27

Grieg-navnet har kastet glans over landet. Først komponisten Edvard, så dikteren Nordahl og nå oppdrettsfamilien, alle fra Bergen.

4
198

Skal regionhovedstaden være Tromsø eller Vadsø? Skal navnet være Troms og Finnmark eller bare Finnmark? De er uenige om det aller meste, men 30. oktober barker politikere fra begge fylker sammen.”Slaget i Kirkenes” blir et historisk møte. Hvordan i vil det gå?

1
135

I det samme jeg passerer (den gamle) fylkesgrensen, på vei ned mot Langfjordbotn, skifter radioen til NRK-Finnmark og Boknakaran stemmer i med «Skål førr Finnmark».

2
78

Nå kan ikke Statoil forvente samme uforbeholdne støtte fra Finnmark lenger. Tilliten brister.

0
19

Bit for bit blir det lagd opp til ei nedbygging av regionale institusjonar og regional makt i Finnmark.

6
507

«Det er makta som rår». Slik kan vi selvsagt si det når sentralmakta har bestemt at Troms og Finnmark nå skal slås sammen. Så får vi etter hvert se da om dette blir en realitet -. Skulle det bli det, bør i alle fall navnet bli «Troms og Finnmark».

2
25

Første fase i avgjørelsesprosessen rundt regionreformen for Nord-Norges vedkommende kulminerte med stortingsvedtaket 8. juni om at landsdelen skulle deles i to, Nordland og Troms/Finnmark. Andre fase ble innledet fredag i forrige uke, 16.

5
206

Nå venter vi spent på hvem som blir kommunal -og reverseringsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

9
2,568

Det er viktig for hele Finnmark med nytt akuttsykehus i Alta, skriver Nordlys på lederplass.

1
1,113

Tidligere død, dårligere helse, arbeidsledighet og lavere livsinntekt er de alvorlige følgene av at Finnmark har det desidert laveste utdanningsnivået i Norge. Vi har rundt 16000 personer som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, det er omlag 30 % av den voksne befolkningen.

5
5

Etter at Stortinget har vedtatt at Troms og Finnmark skal gå saman i eitt fylke, har debatten gått om namnet på det nye barnet. Finnmark er foreslått. Eg synest det er eit lite gjennomtenkt forslag, sjølv om det har fått ein del tilslutning i den offentlege debatten.

8
213