Fiskekvotene

Jeg er så pass gammel at jeg husker godt debatten om dispensasjon fra Deltakerloven for å gi fiskeindustrianlegg rett til å eie trålere. Diskusjonene var beinharde. Fiskerne og store deler av den tradisjonelle fiskekjøpergruppen protesterte, men til ingen nytte.

0
27

Stortinget har ikke klart å samle seg om hva de vil gjøre med trålernes plikter. Det er det ingen grunn til å juble over.

1
104

Våre politikere får sjelden ros når de har gjort en viktig jobb. Det er vel mest kritikk over det som ikke blir gjort. Nå har Torgeir Knag Fylkesnes etter langvarig innsats fått til et viktig flertallsvedtak i Stortinget næringskomite. Et vedtak som et viktig både for Troms og Nord-Norge.

0
2,215

Åpent brev til Stortingets Næringskomite om pliktsystemet for trålerne.

0
477

Fiskeriminister Per Sandberg har frekkhetens nådegave. Når trålernes forpliktelser ikke fungerer, velger han å fjerne dem. Det er som en skulle oppheve fartsgrensene i trafikken fordi noen kjører for fort.

0
7

Arbeiderpartiets (AP) fremste tillitsvalgte i Nord holder hele Nord-Norge for narr. At de tør. De opptrer nærmest som om de var deltakere på Nytt på Nytt. Ikke rart Nord-Norge har gått glipp av vekst og sysselsetting med slike ombudsmenn og kvinner.

2
632

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge. Sandberg har muligens misforstått dette siden har prediker et syn som ikke representerer flertallets- men mindretallet syn.

6
1,188

Fiskeriminister Per Sandberg går i et leserinnlegg i nordnorske aviser til angrep på Arbeiderpartiets holdning til leveringsplikten. Uttrykket «angrep er det beste forsvar» har vel sjelden passet dårligere. Arbeiderpartiets utgangspunkt for denne debatten er todelt.

4
288

Jonas Gahr Støre vil modernisere tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten. Hvorfor i all verden gjorde ikke Arbeiderpartiet det de åtte årene de satt i regjering?

7
267

Stortinget skal i 2017 behandle flere viktige dokumenter fra Regjeringen som handler om fremtiden for norsk fiskerinæring.

1
383

Den store «Brennevinsdagen» i Lofoten fant sted 25. mars i år og markerte at årets skreisesong er på hell. Denne dagen samlet kystfiskerne seg til fest og de feiret med å drikke brennevin. Bakteppet for festen er den rike tilgangen på torsk langs kysten av Nord-Norge om vinteren.

0
17