Fiskekvotene

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge. Sandberg har muligens misforstått dette siden har prediker et syn som ikke representerer flertallets- men mindretallet syn.

5
1,021

Fiskeriminister Per Sandberg går i et leserinnlegg i nordnorske aviser til angrep på Arbeiderpartiets holdning til leveringsplikten. Uttrykket «angrep er det beste forsvar» har vel sjelden passet dårligere. Arbeiderpartiets utgangspunkt for denne debatten er todelt.

4
288

Jonas Gahr Støre vil modernisere tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten. Hvorfor i all verden gjorde ikke Arbeiderpartiet det de åtte årene de satt i regjering?

7
267

Stortinget skal i 2017 behandle flere viktige dokumenter fra Regjeringen som handler om fremtiden for norsk fiskerinæring.

1
379

Den store «Brennevinsdagen» i Lofoten fant sted 25. mars i år og markerte at årets skreisesong er på hell. Denne dagen samlet kystfiskerne seg til fest og de feiret med å drikke brennevin. Bakteppet for festen er den rike tilgangen på torsk langs kysten av Nord-Norge om vinteren.

0
17