fiskekvoter

Styret i Norges Kystfiskarlag

I følge Eidesen-utvalget bør et framtidsrettet kvotesystem ha ”effektivitet, fleksibilitet og legitimitet”.

1
71

Kan forvaltningsloven stoppe en regjering fra å omfordele fiskekvotene mellom fartøygrupper? Nei, selvsagt ikke!

0
380

For stor kapitalinnsats ødelegger fiskerinæringa, skriver Ottar Brox.

5
2,097

Fiskekvoter og fiskerettigheter: Er eierinteresser og forvaltninger basert på bærekraft, eller ofres bærekraft på bekostning av høyest mulig inntekt for eierne?

0
190

Å fjerne tilbudsplikten av fisk, hevder enkelte er et ran fra landsdelen. For det første er det en stor forskjell på ran og på en plikt som aldri har fungert etter intensjonene. Pliktsystemet var ment å være med på å skape lokal aktivitet og trygge fiskeindustriarbeidsplasser i Nord-Norge.

7
119

«Dette kystopprøret som alle mener er etablert, det føler jeg ikke på i det hele tatt. Men noen AP-ordførere reagerer», uttalte fiskeriminister Per Sandberg til NRK i forrige uke.

0
30

Bør det ikke være et krav at en fiskeriminister som er satt til å forvalte fellesskapets ressurser, uttaler seg sannferdig om de faktiske forhold?

10
2,164

Fremskrittspartiet i Nordland støtter Per Sandberg sitt svik mot kystbefolkningen, og vil nå la trålerne få kjøpe seg fri fra sine forpliktelser for knapper og glansbilder.

0
502

Fiskekvoter og fiskerettigheter - Er eierinteresser og forvaltninger basert på bærekraft, eller ofres bærekraft på bekostning av høyest mulig inntekt for eierne?

0
78

I Stortingsmelding 20, «Pliktsystemet for torsketrålere», skriver fiskeriminister Per Sandberg i kapittel 5.3, «Rettslige vurderinger», noe som til nå er svært lite omtalt: «Departementet har ikke funnet grunn til å foreta en nærmere vurdering av rekkevidden til dette vernet da det uansett ikke h

2
1,264

Fiskeriminister Per Sandberg har nylig skrevet et avisinnlegg som jeg føler jeg må kommentere. Under overskriften: «Vi må tørre å fjerne pliktene” skriver han:

2
992

Per Sandberg og regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord, og ta med seg fisken på billigsalg sørover. Det kan ikke Nord-Norge gå med på.

15
1,873

Fiskeriminister Per Sandberg vil skrote hele ordningen med leveringsplikt for trålerne. De aller fleste er enige om at dagens ordning ikke fungerer. Men det kan umulig være et argument for å gi 20 prosent av dagens trålerkvoter til kystfiskerne, mens de resterende 80 prosent går til de to-tre største rederiene nærmest til odel og eie.

3
1,165