fiskekvoter

Vi kan forsikre fiskebåtreder og høyrepolitiker Rolf-Bjørnar Tøllefsen at vi Kystens Tankesmie ikke driver med oppspinn slik som han hevder i Nordnorskdebatt 6. september. Våre faglige vurderinger er basert på tilgjengelige harde fakta.

1
16

Hvordan skape lønnsomme arbeidsplasser? Det er selvfølgelig ikke ett svar og en løsning. Nedenfor skal jeg vise at vi har ubenyttede muligheter.

3
356

Det foregår en kamp om Arbeiderpartiets fiskeripolitiske sjel.

5
182

Vi jobber for kysten, skriver de tre toppkandidatene for Arbeiderpartiet i Troms.

7
382

Fiskeriministeren har erklært Arbeiderpartiet som hovedfiende i pliktsaken - og ja, det er vi. Ap vil aldri godta at trålerne skal beholde konsesjonene hvis pliktene faller bort, slik Sandberg, Høyre og Frp foreslo.

3
445

Etter at jeg valgte å trekke tilbake pliktmeldingen, har det kommet noen mildt sagt spesielle reaksjoner. Ikke uventet, men jeg registrerer at Arbeiderpartiet går høyt på banen i å fortsette å holde Nord-Norge for narr. Partiet i nord flagger for at dagens system videreføres.

1
1,768

Ingalill Olsen (Ap) driver valgkamp - og legger ikke skjul på det. Men hun driver valgkampen på en litt uærlig måte.

2
192

Regjeringens støttespillere og regjeringen ble ikke enig og regjeringen har trukket sin Stortingsmelding om torsketrålernes leveringsplikt. Hva skjer nå?

0
214

Fiskeskipper Vegard Bangsund talte til fiskeriminister Per Sandberg på folkemøtet i Vardø 11. mai.

7
2,874

Etter folkemøtene på Melbu og i Vardø om pliktsystemet for torsketrålerne hevder professorene Ørebech og Trondsen at jeg er på bærtur.

5
338

Fiskeriminsiteren skaper usikkerhet om folkets rett til fisken

3
155

Fiskarlagets uttalelse om Eidissen-kommisjone er et nytt steg på veien mot en nær total privatisering av en verdifull, fornybar ressurs som eies av folket i fellesskap. Det er dette saken dreier seg om, ikke så meget annet.

0
1

På det store folkemøtet på Melbu 10 d.s. uttalte statsråden at han ikke hadde noe imot at kommunene får overført kvoter til utdeling blant sine fiskere. Imidlertid var det et problem forklarte statsråden, og det var at denne ordning i så fall krever lovendring. Dette er feil!

0
89