fiskekvoter

Det foregår en kamp om Arbeiderpartiets fiskeripolitiske sjel.

4
170

Vi jobber for kysten, skriver de tre toppkandidatene for Arbeiderpartiet i Troms.

18
392

Fiskeriministeren har erklært Arbeiderpartiet som hovedfiende i pliktsaken - og ja, det er vi. Ap vil aldri godta at trålerne skal beholde konsesjonene hvis pliktene faller bort, slik Sandberg, Høyre og Frp foreslo.

3
446

Etter at jeg valgte å trekke tilbake pliktmeldingen, har det kommet noen mildt sagt spesielle reaksjoner. Ikke uventet, men jeg registrerer at Arbeiderpartiet går høyt på banen i å fortsette å holde Nord-Norge for narr. Partiet i nord flagger for at dagens system videreføres.

1
1,772

Ingalill Olsen (Ap) driver valgkamp - og legger ikke skjul på det. Men hun driver valgkampen på en litt uærlig måte.

2
192

Regjeringens støttespillere og regjeringen ble ikke enig og regjeringen har trukket sin Stortingsmelding om torsketrålernes leveringsplikt. Hva skjer nå?

0
214

Fiskeskipper Vegard Bangsund talte til fiskeriminister Per Sandberg på folkemøtet i Vardø 11. mai.

11
2,875

Etter folkemøtene på Melbu og i Vardø om pliktsystemet for torsketrålerne hevder professorene Ørebech og Trondsen at jeg er på bærtur.

6
660

Fiskeriminsiteren skaper usikkerhet om folkets rett til fisken

5
299

Fiskarlagets uttalelse om Eidissen-kommisjone er et nytt steg på veien mot en nær total privatisering av en verdifull, fornybar ressurs som eies av folket i fellesskap. Det er dette saken dreier seg om, ikke så meget annet.

0
2

På det store folkemøtet på Melbu 10 d.s. uttalte statsråden at han ikke hadde noe imot at kommunene får overført kvoter til utdeling blant sine fiskere. Imidlertid var det et problem forklarte statsråden, og det var at denne ordning i så fall krever lovendring. Dette er feil!

0
168
Styret i Norges Kystfiskarlag

I følge Eidesen-utvalget bør et framtidsrettet kvotesystem ha ”effektivitet, fleksibilitet og legitimitet”.

1
71

Kan forvaltningsloven stoppe en regjering fra å omfordele fiskekvotene mellom fartøygrupper? Nei, selvsagt ikke!

0
380