fiskeri

Det foregår en kamp om Arbeiderpartiets fiskeripolitiske sjel.

3
141

Vi jobber for kysten, skriver de tre toppkandidatene for Arbeiderpartiet i Troms.

18
392

To viktige saker for kysten i nord er nå vedtatt på Stortinget, og SV-representanten har spilt en viktig rolle.

5
1,812

Den som tukler med nordnorsk identitet, blir hardt straffet. Jonas Gahr Støre kom til dekket torskebord i nord.

2
1,004

Per Sandberg og regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord, og ta med seg fisken på billigsalg sørover. Det kan ikke Nord-Norge gå med på.

15
1,947

Dagens kvotesystem i fiskeriene er modent for endringer. Ambisjonen må være et effektivt, fleksibelt og legitimt system.

2
11

16. juli 1926 var en merkedag for norske fiskere. Da ble Norges Fiskarlag etablert. Lørdag fyller fiskarlaget 90 år, og organisasjonen har betydd svært mye for fiskerne i løpet av disse årene, skriver lederen, Kjell Ingebrigtsen.

0
0

De siste årene har vi sett at en betydelig nedgang i antall båter i kommunene i Vest-Finnmark, og en omtrentlig lik oppgang av båter i kommunene i Øst-Finnmark. – Dette er uakseptabelt for Finnmark Arbeiderparti og synliggjør at kvalifiseringsgrensen må endres.

0
112

Norges Fiskarlag er ikke mot oljevirksomhet, men vi er mot samfunnsmessig dumskap og ressursrisiko.

0
100

Lokalpolitikerne i Kvænangen er verken korrupte eller nyttige idioter for Marine Harvest, skriver ordfører Erik Mevik.

7
172
Det er risiko knyttet til all virksomhet, ikke minst i olje- og gassvirksomheten. Om det startes olje- og gassvirksomhet utenfor Troms og Nordland vil det også være ulike typer risiko både knyttet til helse og sikkerhet, og til miljø.
0
5

Kommunen sitter tilbake med 25.200 kroner i årlig inntekt, tapte arbeidsplasser og en ødelagt fjord – samt en fotballbane.

6
265

Les Per Sandbergs fire punkter der han beskylder redaktøren for løgn.

2
98