fiskeriene

Havet er i vinden for tiden. Regjeringen har lagt frem både havmelding og havstrategi. Det skjer ting også på det globale plan: 5 juni starter FN sin konferanse om havet og bærekraftsmålene.

0
47

Ordet «petroleum» er nevnt hele 90 ganger i havstrategien. Til sammenligning er ordet «fiskeri» nevnt 18 ganger.

0
519

Fiskeriministeren har lagt til rette for økt konsentrasjon av kvoter, mener Arne Pedersen.

2
29

Kystfisker Bjørnar Nicolaisen er skuffet over ordførere som han mener legger seg flat for oljelobbyen.

0
57

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): “Det er en stor seier for Nord-Norge, og et katastrofalt nederlag for regjeringens fiskeripolitikk.”

13
810

Hvis Norge ikke reduserer oljeutvinninga skriver vi fra oss alt ansvar vi har for å løse klimaproblemet.

3
137

Den minste fiskeflåten må bestå. Strukturering i fiskeflåten under 11 meter vil være et hardt slag mot bærekraft og rekruttering.

0
158

Regjeringen må lytte til kystsamfunnene. De trenger tilgang til de evigvarende fiskeressursene i form av råstoff, skriver Aps Ingrid Heggø.

5
109

Laks i olje klinger neppe så godt i de kresne markedene i Frankrike og Japan.

0
144