Fiskerinæringa

Det har ikke vært deilig å være fisker i Danmark de siste årene. På femten år har fiskerinæringen i Danmark gått fra å ha flere hundre fartøy til å ha bare 10-12 store båter igjen.

0
48

Det er første gang jeg skriver et innlegg om fiskeripolitikk i en avis, men etter denne valgkampen klarer jeg ikke la være. Jeg er oppvokst ved kysten, har familie som har drevet med fiskeri gjennom mange generasjoner, og forsøker derfor å få med meg så mange fiskeripolitiske debatter som mulig.

1
127

Det er helt utrolig at en tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet og ikkje bare en, men to professorer fusker slik med fakta som de gjør i sitt leserinnlegg i dag i Nordnorsk debatt i Nordlys.

4
658

Mange er nå klar over at norsk fiskerinæring ikke er en suksess, slik trålerrederienes PR-folk prøver å innbille oss – sist i denne avisen for noen dager siden. Den motsatte betegnelsen: En skandale må passe bedre.

4
2,913

Hvordan skape lønnsomme arbeidsplasser? Det er selvfølgelig ikke ett svar og en løsning. Nedenfor skal jeg vise at vi har ubenyttede muligheter.

3
356

På kateteret stod ei flaske tran. I storefri leika vi no kjem haien. Dagens unge lurer på om fiskeslo er når fisken slår kvarandre.

0
19

Norge har store muligheter for å skape mer verdier ut av havet. Hvilken rolle skal Tromsø spille?

4
94

For over en måned siden gikk kystfiskere fra Andøy ut i mediene og  forlangte stans i de pågående seismikkskytingene utenfor Troms og Vest-Finnmark. Det samme gjorde kystfiskere i Troms. Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag støtter dette kravet.

0
223

Samme dag som Arctic Frontiers og NRK avholdte havdebatt på Kystens Hus i Tromsø - hvor profilerte politikere, forskning og næringsorganisasjoner fikk fronte fremtidens havnasjon under overskriften “Havets Århundre- er vi klare?” - la Nærings- og Fiskeridepartem

0
148

Den arktiske hovedstaden Tromsø er byen for de store anledninger, skriver Jonas Gahr Støre.

3
93

Samer har en større rett til å fiske i sjøen enn andre fiskere. Denne større retten har de i kraft av å være urfolk. Og urfolksretten trumfer eventuelle historiske rettigheter til fiske som etnisk norske fiskere måtte ha. En samisk fisker har derfor krav på større kvote enn andre fiskere.

12
176

Fiskarlagets uttalelse om Eidissen-kommisjone er et nytt steg på veien mot en nær total privatisering av en verdifull, fornybar ressurs som eies av folket i fellesskap. Det er dette saken dreier seg om, ikke så meget annet.

0
1

Fiskekvoter og fiskerettigheter - Er eierinteresser og forvaltninger basert på bærekraft, eller ofres bærekraft på bekostning av høyest mulig inntekt for eierne?

0
78