Fiskerinæringa

På kateteret stod ei flaske tran. I storefri leika vi no kjem haien. Dagens unge lurer på om fiskeslo er når fisken slår kvarandre.

0
19

Norge har store muligheter for å skape mer verdier ut av havet. Hvilken rolle skal Tromsø spille?

4
94

For over en måned siden gikk kystfiskere fra Andøy ut i mediene og  forlangte stans i de pågående seismikkskytingene utenfor Troms og Vest-Finnmark. Det samme gjorde kystfiskere i Troms. Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag støtter dette kravet.

0
222

Samme dag som Arctic Frontiers og NRK avholdte havdebatt på Kystens Hus i Tromsø - hvor profilerte politikere, forskning og næringsorganisasjoner fikk fronte fremtidens havnasjon under overskriften “Havets Århundre- er vi klare?” - la Nærings- og Fiskeridepartem

0
148

Den arktiske hovedstaden Tromsø er byen for de store anledninger, skriver Jonas Gahr Støre.

3
93

Samer har en større rett til å fiske i sjøen enn andre fiskere. Denne større retten har de i kraft av å være urfolk. Og urfolksretten trumfer eventuelle historiske rettigheter til fiske som etnisk norske fiskere måtte ha. En samisk fisker har derfor krav på større kvote enn andre fiskere.

12
176

Fiskarlagets uttalelse om Eidissen-kommisjone er et nytt steg på veien mot en nær total privatisering av en verdifull, fornybar ressurs som eies av folket i fellesskap. Det er dette saken dreier seg om, ikke så meget annet.

0
2

Fiskekvoter og fiskerettigheter - Er eierinteresser og forvaltninger basert på bærekraft, eller ofres bærekraft på bekostning av høyest mulig inntekt for eierne?

0
78

Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Nasjonal institusjon) mener at sjøsamenes rett til fiske basert på deres historiske bruk bør lovfestes.

6
38

Nordlys skriver på lederplass at regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord. Det jeg foreslår er altså en tvangsavkorting på 20 prosent.

3
233

Eg er frå Stamsund. Det er eit fiskevær i Lofoten. Det er og ein av dei plassane langs kysten som har ein fiskeindustri som får fisk frå trålarane til reiarlaget Havfisk. Ein av grunnane til det er at Havfisk har såkalla aktivitetsplikt knytt til trålarane sine. Det betyr at dei får kvoter frå oss alle mot at dei sikrar aktivitet og arbeidsplassar på land. Blant anna i Stamsund.

1
499

Over flere uker har Nordlys løftet frem spørsmålet “hvem skal eie havet” som oppspill til den store havdebatten i Tromsø 23. januar.

0
600

I nyttårstalen skrøt statsminister Erna Solberg av den norske fiskeeksporten. Det hadde hun all grunn til. Den er et fantastisk eksempel på hva Norge får til når næring og myndigheter samarbeider. Stabile rammevilkår for næringa vil sikre fortsatt vekst og stor virksomhet langs kysten.

0
32