Fiskerinæringa

Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Nasjonal institusjon) mener at sjøsamenes rett til fiske basert på deres historiske bruk bør lovfestes.

6
38

Nordlys skriver på lederplass at regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord. Det jeg foreslår er altså en tvangsavkorting på 20 prosent.

3
233

Eg er frå Stamsund. Det er eit fiskevær i Lofoten. Det er og ein av dei plassane langs kysten som har ein fiskeindustri som får fisk frå trålarane til reiarlaget Havfisk. Ein av grunnane til det er at Havfisk har såkalla aktivitetsplikt knytt til trålarane sine. Det betyr at dei får kvoter frå oss alle mot at dei sikrar aktivitet og arbeidsplassar på land. Blant anna i Stamsund.

1
499

Over flere uker har Nordlys løftet frem spørsmålet “hvem skal eie havet” som oppspill til den store havdebatten i Tromsø 23. januar.

0
600

I nyttårstalen skrøt statsminister Erna Solberg av den norske fiskeeksporten. Det hadde hun all grunn til. Den er et fantastisk eksempel på hva Norge får til når næring og myndigheter samarbeider. Stabile rammevilkår for næringa vil sikre fortsatt vekst og stor virksomhet langs kysten.

0
32

Fiskerinæringen er ikke redd for ny kunnskap, men vi ser ikke hvilken ny kunnskap som kan innhentes for å vurdere miljøeffekten av en eventuell petroleumsaktivitet, samt hvilke utfordringer dette kan ha eller få for fiskeriaktiviteten, skriver leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

0
114

I mars-april er bankene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) fødehjemmet til mange fiskeslag.

1
78

I svaret til redaktør Skjalg Fjellheim avslører fiskeriminister Sandberg at hans bakgrunn som prosessoperatør på Skogn ikke har gitt ham særlig innsikt i det som skjer på kysten av Nord-Norge. 

2
608

Det var en gang en stor stein, knapt nok gresskledt, som lå ensom og forlatt på kanten av det store havet. Slik kan eventyret om Husøy i Senja godt begynne. For Husøy er et fiskerieventyr, og historien om at når folk vil, ja, så skjer det noe.

0
0

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys tegner i kommentaren “Selges til høystbydende” et skremmebilde av situasjonen for fiskeriene i Nord-Norge som er svært langt unna virkeligheten.

0
62

Bygda Tromvik ligger i periferien av Tromsø kommune. På ordentlig. Men bygda står for inntjening av store verdier, derfor er det fint for storkommunen å ha oss med. Problemet for Tromvika er at avstanden er så stor inn til sentrum.

3
181

En god forvaltning av de store verdiene som fiske- og oppdrett representerer for kysten, forutsetter en forvaltning med nærhet og innsikt i næringsutøvelsen og driftsforutsetningene langs hele kysten.

5
381