Fiskerinæringa

Det har ikke vært deilig å være fisker i Danmark de siste årene. På femten år har fiskerinæringen i Danmark gått fra å ha flere hundre fartøy til å ha bare 10-12 store båter igjen.

2
251

Det er første gang jeg skriver et innlegg om fiskeripolitikk i en avis, men etter denne valgkampen klarer jeg ikke la være. Jeg er oppvokst ved kysten, har familie som har drevet med fiskeri gjennom mange generasjoner, og forsøker derfor å få med meg så mange fiskeripolitiske debatter som mulig.

1
128

Det er helt utrolig at en tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet og ikkje bare en, men to professorer fusker slik med fakta som de gjør i sitt leserinnlegg i dag i Nordnorsk debatt i Nordlys.

3
658

Mange er nå klar over at norsk fiskerinæring ikke er en suksess, slik trålerrederienes PR-folk prøver å innbille oss – sist i denne avisen for noen dager siden. Den motsatte betegnelsen: En skandale må passe bedre.

3
2,919

Hvordan skape lønnsomme arbeidsplasser? Det er selvfølgelig ikke ett svar og en løsning. Nedenfor skal jeg vise at vi har ubenyttede muligheter.

3
356

På kateteret stod ei flaske tran. I storefri leika vi no kjem haien. Dagens unge lurer på om fiskeslo er når fisken slår kvarandre.

0
19

Norge har store muligheter for å skape mer verdier ut av havet. Hvilken rolle skal Tromsø spille?

4
94

For over en måned siden gikk kystfiskere fra Andøy ut i mediene og  forlangte stans i de pågående seismikkskytingene utenfor Troms og Vest-Finnmark. Det samme gjorde kystfiskere i Troms. Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag støtter dette kravet.

0
223

Samme dag som Arctic Frontiers og NRK avholdte havdebatt på Kystens Hus i Tromsø - hvor profilerte politikere, forskning og næringsorganisasjoner fikk fronte fremtidens havnasjon under overskriften “Havets Århundre- er vi klare?” - la Nærings- og Fiskeridepartem

0
148

Den arktiske hovedstaden Tromsø er byen for de store anledninger, skriver Jonas Gahr Støre.

3
93

Samer har en større rett til å fiske i sjøen enn andre fiskere. Denne større retten har de i kraft av å være urfolk. Og urfolksretten trumfer eventuelle historiske rettigheter til fiske som etnisk norske fiskere måtte ha. En samisk fisker har derfor krav på større kvote enn andre fiskere.

7
171

Fiskarlagets uttalelse om Eidissen-kommisjone er et nytt steg på veien mot en nær total privatisering av en verdifull, fornybar ressurs som eies av folket i fellesskap. Det er dette saken dreier seg om, ikke så meget annet.

0
1

Fiskekvoter og fiskerettigheter - Er eierinteresser og forvaltninger basert på bærekraft, eller ofres bærekraft på bekostning av høyest mulig inntekt for eierne?

0
78