fiskeripolitikk

Våre politikere får sjelden ros når de har gjort en viktig jobb. Det er vel mest kritikk over det som ikke blir gjort. Nå har Torgeir Knag Fylkesnes etter langvarig innsats fått til et viktig flertallsvedtak i Stortinget næringskomite. Et vedtak som et viktig både for Troms og Nord-Norge.

0
2,215

Stortinget må avvise fiskeriminister Per Sandbergs forslag i stortingsmelding nummer 20,om avvikling av pliktssystemet for torsketrålere. Realitetsbehandlinga av saka må utsettes til hele det nye kvotesystemet er til behandling i Stortinget.

3
162

Det dreier seg om rettslige spørsmål der staten har handlet i strid med retten overfor en svak stilt gruppe landsmenn med en utsatt kultur.

13
1,219

At en statsråd villeder Stortinget, må ansees svært alvorlig, og mistillitsforslag mot samme statsråd er nærliggende.

1
638

Den som tukler med nordnorsk identitet, blir hardt straffet. Jonas Gahr Støre kom til dekket torskebord i nord.

2
1,004

Per Sandberg er på kollisjonskurs med kystfolket i Nord-Norge.

21
3,923

Per Sandberg og regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord, og ta med seg fisken på billigsalg sørover. Det kan ikke Nord-Norge gå med på.

15
1,947

Jeg tror de fleste kan være enige i at dagens pliktordning i fiskerinæringen ikke har fungert optimalt. Fjerning av pliktordningen er nødvendig for å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen.

4
472

Åpent brev fra til Jonas Gahr Støre om fordeling av fiskekvoter, fra tre Ap-medlemmer i Nord-Norge.

15
1,577

Per Sandbergs stortingsmelding om trålernes plikter stadfester at eiendomsretten til fiskeressursene ligger til fellesskapet i Norge, skriver professor Jahn Petter Johnsen.

9
3,869

Fiskeriministeren har lagt til rette for økt konsentrasjon av kvoter, mener Arne Pedersen.

2
29

De norske fiskeriene har gått fra fra allmenningens tragedie til grådighetens tragedie.

3
1,809

Den skamløse handelen med en norsk fellesressurs gjør fiskerne styrtrike, men lokalsamfunn ribbes for fiskerettigheter.

23
2,679