fiskeripolitikk

Åpent brev fra til Jonas Gahr Støre om fordeling av fiskekvoter, fra tre Ap-medlemmer i Nord-Norge.

15
1,577

Per Sandbergs stortingsmelding om trålernes plikter stadfester at eiendomsretten til fiskeressursene ligger til fellesskapet i Norge, skriver professor Jahn Petter Johnsen.

9
3,869

Fiskeriministeren har lagt til rette for økt konsentrasjon av kvoter, mener Arne Pedersen.

2
29

De norske fiskeriene har gått fra fra allmenningens tragedie til grådighetens tragedie.

3
1,809

Den skamløse handelen med en norsk fellesressurs gjør fiskerne styrtrike, men lokalsamfunn ribbes for fiskerettigheter.

23
2,679

En god forvaltning av de store verdiene som fiske- og oppdrett representerer for kysten, forutsetter en forvaltning med nærhet og innsikt i næringsutøvelsen og driftsforutsetningene langs hele kysten.

5
381

Kvoter er individuelle fritak fra generelle forbud. Tap av kvoter nyter som den store hovedregel verken erstatningsrettslig, forfatningsrettslig eller menneskerettslig vern. Kvotene gjelder for kun ett år ad gangen. Disse kan trekkes tilbake når bestandssituasjonen tilsier det, også midt i kvoteåret.

2
330

Politikk må bli et virkemiddel som belønner de som er bærebjelken i nordnorske kystsamfunn. Og ikke gir store gaver til de som ikke har holdt hva de lovet.

2
482

I fiskeripolitikken har Sandberg nå kronet markedet til herren, skriver Torgeir Knag Fylkesnes, SVs fiskeripolitiske talsmann.

1
363

Fiskerinæringen er for viktig til å styres etter innfallsmetoden. Nå er det på tide at SV og andre romantikere slutter å herse med fiskerinæringen, med forslag som de overhodet ikke tenker gjennom før de legger dem på bordet.

0
248

Hadde det bare vært så vel at Ap kopierte SVs grunnlovsforslag om at de marine ressursene skal tilhøre fellesskapet, og bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene hadde jeg jublet, skriver Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

1
677

Nyleg vart den russiske trålaren «Melkart» arrestert av kystvakta i Svalbard-sona for dumping av småfisk. Bota på 200.000 kroner vart vedteken på staden. Saka vart knapt nok omtalt i norske media, og heller ikkje i russiske.

0
18

SV har foreslått at lovparagrafen «Fiskeressursene tilligger det norske folk i fellesskap» flyttes fra Havressursloven til Grunnloven. Det kan være en god ide.

0
376