fiskeripolitikk

Det har vært fremmet påstand om at Arbeiderpartiet er uklare på hva de vil med trålernes pliktordninger. Det medfører ikke riktighet.

1
1

Vi jobber for kysten, skriver de tre toppkandidatene for Arbeiderpartiet i Troms.

18
392

Jeg deler fullt ut analysen til Tone Angell Jensen (Nordnorsk debatt 10.8.2017) om at innsatsen til Torgeir Knag Fylkesnes i kyst- og fiskeripolitikken er hovedårsaken til Arbeiderpartiets fall og

11
1,208

Ingalill Olsen (Ap) driver valgkamp - og legger ikke skjul på det. Men hun driver valgkampen på en litt uærlig måte.

2
192

Sterke nordnorske kvinner gikk i front for å nedkjempe et forslag fra Per Sandberg, som var utformet som en gavepakke til regjeringens motstandere i nord.

12
880

Våre politikere får sjelden ros når de har gjort en viktig jobb. Det er vel mest kritikk over det som ikke blir gjort. Nå har Torgeir Knag Fylkesnes etter langvarig innsats fått til et viktig flertallsvedtak i Stortinget næringskomite. Et vedtak som et viktig både for Troms og Nord-Norge.

0
2,215

Stortinget må avvise fiskeriminister Per Sandbergs forslag i stortingsmelding nummer 20,om avvikling av pliktssystemet for torsketrålere. Realitetsbehandlinga av saka må utsettes til hele det nye kvotesystemet er til behandling i Stortinget.

9
315

Det dreier seg om rettslige spørsmål der staten har handlet i strid med retten overfor en svak stilt gruppe landsmenn med en utsatt kultur.

66
2,252

At en statsråd villeder Stortinget, må ansees svært alvorlig, og mistillitsforslag mot samme statsråd er nærliggende.

1
638

Den som tukler med nordnorsk identitet, blir hardt straffet. Jonas Gahr Støre kom til dekket torskebord i nord.

2
1,004

Per Sandberg er på kollisjonskurs med kystfolket i Nord-Norge.

21
3,923

Per Sandberg og regjeringen vil gi pengemakta fritt spillerom i nord, og ta med seg fisken på billigsalg sørover. Det kan ikke Nord-Norge gå med på.

15
1,947

Jeg tror de fleste kan være enige i at dagens pliktordning i fiskerinæringen ikke har fungert optimalt. Fjerning av pliktordningen er nødvendig for å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen.

4
472