flyktninger

Disse menneskene lever på et eksistensminimum.

0
24

Barn utgjør halvparten av alle som er på flukt i verden. Flere og flere barn flykter alene. Antallet barn som kom alene over Middelhavet er stadig økende, med en foreløpig rekord på 26 000 barn i fjor.

1
47

I 2016 anslo FN at rundt 20 millioner mennesker var på flukt “fra været”. FN anslår også at eskalerende klimaendringer i verste fall kan sende over 200 millioner mennesker på flukt innen århundret er omme.

0
12

Tall fra UDI viser at det kom nesten 35 000 asylsøkere til Norge de to siste årene. Mange av disse skal nå inn i det norske arbeidsmarkedet. 2017 bør bli året da vi snakker om hvordan vi kan lykkes med integrering av flykninger.

0
78

Det kommer færre flyktninger til Norge i år enn det regjeringen til slutt planla for. Derfor blir det dragkamp om milliardene som spares inn. KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil bruke pengene på bistand, slik som opprinnelig forutsatt. Men regjeringen gir ikke ved dørene.

0
0

Det er helt avgjørende at stortingsflertallet strammer inn adgangen til å gi opphold for enslige, mindreårige asylsøkere.

3
190

Ei snarleg deling av Syria kan stanse krigen og flyktningestraumen ut av landet.

0
26

Ikke sett mennesker som ikke har gjort noe galt i fengsel. Og ikke send små barn tilbake til krig og usikkerhet, skriver Sven Henriksen.

22
1,223

Det er dager jeg er rystet over Nordlys. Hva skjer egentlig der oppe, spør Jan-Thore Lockertsen.

6
172

Porsanger SV krever at ingen asylsøkere sendes ut til tredjeland uten forsikringer om at de vil kunne få realitetsbehandlet sine asylsøknader og få nødvendig bistand og beskyttelse der.

1
33

Har en liten skole i Troms knekket integreringskoden?

2
436

«Nå må dere ta tørn», fikk vi ofte høre i min barndom, når ting gikk over styr. I disse dager kan visst mange trenge å ta tørn.

0
0

Å gjøre politiet til skyteskive for norsk asylpolitikk, er ikke bare urettferdig, men fører debatten på villspor og over i grumsete farvann.

0
0