forsvaret

Regjeringen har de siste årene satt et helt nødvendig søkelys på forsvarsevnen. Vi har staket ut en ny kurs for Forsvaret og legger opp til en historisk økning av forsvarsbudsjettet. Den nye langtidsplanen bekrefter og forsterker Ofoten som en viktig region for Forsvaret.

8
138

Det var en interessant og selsom opplevelse å se “Debatten” på NRK1 torsdag 1. juni. Utgangspunktet for debatten var Angela Merkels uttalelse om at Europa nå må ta mer ansvar for eget forsvar og egen sikkerhet på bakgrunn av Donald Trumps “America first-politikk”.

6
108

Vår statsminister sa forleden, som Tysklands Forbundskansler Andrea Merkel, at vi: “kan ikke ta andres støtte for gitt», med henvisning til Nato-pakten. Det må være en tung kamel å svelge for Erna Solberg som har lagt hele Norges forsvar i hendene på den samme alliansen.

6
599

Norge har en stadig voksende andel av våre fremste forsvarsressurser på utenlandsoppdrag. Om noen få dager sender Norge en kompanistridsgruppe på ca.

1
79

En ansvarlig realisme i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk innebærer en større vektlegging av fredelige virkemidler og løsninger enn det Regjeringen gjør i sin nye stortingsmelding.

0
104

I Nordnorsk debatt 10. April og i Nordlys 11.

2
790

Utvalget som utreder landmakten slår fast at Heimevernet har ingen reell kampkraft i møte med en teknisk avansert motstander.

3
74

Tor Eriksen har gjennom flere gode innlegg på Facebook vist seg både uredd og tydelig når det gjelder å være sterkt kritisk til sitt eget parti, Arbeiderpartiet, etter at partiet ga regjeringen sin støtte til å legge ned Andøya flystasjon, med tap av 400 arbeidsplasser, og  å flytte 339 skvadrone

3
439

Ramishvili, den nye russiske ambassadøren, refser norske myndigheter og norsk  sikkerhetspolitikk i et språk vi knapt hørte fra den kanten selv under den kalde krigen. Det er spesielt og det er foruroligende. Ambassadøren opererer ikke på eget initiativ.

0
182

Uansett hvilke konklusjoner landmaktstudien vil lande på når det gjelder fremtiden for Hæren og Heimevernet, anser vi det som uhørt at Finnmark ikke skal forsvares.

2
178

Hva slags trussel-/konfliktscenarioer er det den fremtidige landmakten skal forsvare oss mot?

1
385

Det kan faktisk synes som at Knag Fylkesnes og The Donald pussig nok tenker i de samme baner: NATO er ikke til å stole på.

3
105

Våre politikere har redusert Forsvarets kapasiteter til patetiske glansbilder!

14
7,118