Forsvaret i nord

Høyre, FRP og AP går tilbake på meningsmålinger i nord, men har enda en urovekkende høy oppslutning. Over tid har troikaens politikere selv og/ eller deres respektive partier sviktet Nord-Norges interesser kapitalt, godt eksemplifisert i forsvarspolitikken. Gir man disse videre tillit kommer opplagt nye feil til å følge.

1
11

Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) betyr i realiteten en nedbygging av det norske militære forsvaret. Utdanningsreformen i Forsvaret legger opp til en rasering av eksisterende militære Krigsskoler.

0
35

Stortinget vedtok i november 2016, etter Forsvarsdepartementets anbefaling, å legge ned Andøya flystasjon. Evenes Flyplass skal etter 2023 og for all ettertid alene dekke den samlede mottaks- og bunkringskapasitet som Bodø, Bardufoss, Andøya og Evenes har i dag.

3
234

Høyres Hårek Elvenes påstår i ulike leserinnlegg at Høyre styrker Forsvaret i nord og at Norge er NATO i nord.

1
75

Flytting av helikopterbasen på Bardufoss sammen med flytting av flybasen fra Andenes til Evenes har lenge vært debatt sak i lokalavisene.

0
0

I Nordlys 9. august svarer stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H, Akershus) på mitt Nordlys-innlegg fra 3. august.

0
0

Det er verdt å merke seg at kravet om luftvern hverken var drøftet i det fagmilitære rådet (FMR) eller i Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Det ble introdusert på et nærmest panisk vis fra sidelinjen i «siste time».

0
1

Senterpartiet har gått seg vill i politisk smålighet, etter at flystasjonen på Bardufoss kan være sikret gjennom en lagseier i og fra nord.

0
77

Forsvarets framtid har preget avisspaltene i de ukene som har gått siden regjeringen, langt på overtid, la fram sitt forslag til langtidsplan for forsvaret.

2
72

Den tverrpolitiske motstanden mot nedbyggingen av Norges nasjonale forsvarsevne, er både viktig og helt nødvendig.

2
392

- Høyre i Troms har hele tiden påpekt at helikopterstøtte til hæren er et sentralt element for hærens mobilitet og kampkraft.

0
302

Høyre i Troms har snudd i tolvte time, og viser vilje til å tale egen regjering midt i mot når det gjelder Forsvarets helikoptre på Bardufoss.

0
1,065