forsvaret. sikkerhetspolitikk

Norge fører en fast og forutsigbar sikkerhetspolitisk linje overfor Russland, samtidig som vi søker samarbeid basert på felles interesse.

0
79

Salget av marinebasen Olavsvern fremstår mer og mer som en kostbar tabbe.

12
2,732

Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen gir en misvisende fremstilling av at forsvaret flyttes fra nord til sør, skriver Øystein Bø.

14
97

Er den nye norske forsvarslinjen nå trukket sør for Troms?

3
170

Deres evne til å forutsi det fremtidige sikkerhetsbildet synes å overgå selv de sikreste spåkoner, skriver Øystein Steiro sr.

1
164