forsvaret

En ansvarlig realisme i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk innebærer en større vektlegging av fredelige virkemidler og løsninger enn det Regjeringen gjør i sin nye stortingsmelding.

0
104

I Nordnorsk debatt 10. April og i Nordlys 11.

2
790

Utvalget som utreder landmakten slår fast at Heimevernet har ingen reell kampkraft i møte med en teknisk avansert motstander.

3
74

Tor Eriksen har gjennom flere gode innlegg på Facebook vist seg både uredd og tydelig når det gjelder å være sterkt kritisk til sitt eget parti, Arbeiderpartiet, etter at partiet ga regjeringen sin støtte til å legge ned Andøya flystasjon, med tap av 400 arbeidsplasser, og  å flytte 339 skvadrone

3
439

Ramishvili, den nye russiske ambassadøren, refser norske myndigheter og norsk  sikkerhetspolitikk i et språk vi knapt hørte fra den kanten selv under den kalde krigen. Det er spesielt og det er foruroligende. Ambassadøren opererer ikke på eget initiativ.

0
182

Uansett hvilke konklusjoner landmaktstudien vil lande på når det gjelder fremtiden for Hæren og Heimevernet, anser vi det som uhørt at Finnmark ikke skal forsvares.

2
178

Hva slags trussel-/konfliktscenarioer er det den fremtidige landmakten skal forsvare oss mot?

1
385

Det kan faktisk synes som at Knag Fylkesnes og The Donald pussig nok tenker i de samme baner: NATO er ikke til å stole på.

3
105

Våre politikere har redusert Forsvarets kapasiteter til patetiske glansbilder!

14
7,118

Forsvarspolitikk har ikke vært et område som Sosialistisk Venstreparti (SV) har brukt altfor mye tid på i sin politiske gjerning.

1
1

Sp er for folkevettet og mot de urbane elitene. De elitene som har skylda for alt Sp er i mot.

0
350

Avskrekking og beroligelse har vært og vil i overskuelig fremtid være parallelle elementer i norsk sikkerhetspolitikk.

0
80

Fire år etter at det første eksemplaret ankom Bardufoss, er fortsatt ikke NH90 fullt ut operative. Det betyr at Kystvakten nå har seilt i to år uten helikopterstøtte.

3
571