forsvaret

Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet prøver nå å vri debatten angående hærens helikopter til å dreie seg om NH90 og redningshelikopter.

2
333

Flytting av helikopterbasen på Bardufoss sammen med flytting av flybasen fra Andenes til Evenes har lenge vært debatt sak i lokalavisene.

0
0

Vidar Eng kommer med en del uttalelser i Nordlys 1. august. Hvor han vil med uttalelsene får jeg ikke helt tak i, men det skal vel være et slags angrep på sittende regjering. Dessverre for Eng, treffer han ikke særlig godt, skriver stortingsrepresentant Hårek Elvenes i Høyre.

3
5

Finland bruker halvparten av det Norge bruker på forsvaret, men Finlands forsvar teller hele 230 000 personer mot Norges kun 17 000. Forsvarsledelsen i Norge er like tallrik som den tyske selv om det tyske forsvaret er ti ganger større. Finland har 130 oberster og generaler, Norge har 831. Og Forsvaret bruker 30-40 milliarder unødvendig på eiendom, skriver artikkelforfatteren.

2
347
Staten har én hovedoppgave framfor alt annet: Den skal sørge for samfunnets sikkerhet og innbyggernes trygghet. Statsministeren er ansvarlig for at vi i det daglige skal være så trygge som mulig. Har Erna Solberg tatt det ansvaret? Hun sier ja. Er det ansvarlighet å svekke beredskapsapparatet?
0
276

Forsvarets innbyggerundersøkelse avslører at bare fem prosent av befolkningen har tillit til at Forsvaret er meget godt rustet til å løse primæroppdraget: Å forsvare Norge. Den siste fagmilitære studien, landmaktutredningen (LMU), avslører kritiske mangler. Norge kan komme til å få en hær uten helikoptere og stridsvogner. I realiteten ikke en hær i ordets klassiske betydning.

0
56

Landmaktutredningen presenterte sine første anbefalinger 19 juli. Kort fortalt skal Norge satse mer på langtrekkende våpen og kortere reaksjonstid. For Finnmark kan det bety en ny bataljon i Porsanger og et nytt jegerkompani på Garnisonen i Sør-Varanger. Det er godt nytt for Norge og Finnmark.

0
62

Regjeringen har de siste årene satt et helt nødvendig søkelys på forsvarsevnen. Vi har staket ut en ny kurs for Forsvaret og legger opp til en historisk økning av forsvarsbudsjettet. Den nye langtidsplanen bekrefter og forsterker Ofoten som en viktig region for Forsvaret.

9
151

Det var en interessant og selsom opplevelse å se “Debatten” på NRK1 torsdag 1. juni. Utgangspunktet for debatten var Angela Merkels uttalelse om at Europa nå må ta mer ansvar for eget forsvar og egen sikkerhet på bakgrunn av Donald Trumps “America first-politikk”.

3
105

Vår statsminister sa forleden, som Tysklands Forbundskansler Andrea Merkel, at vi: “kan ikke ta andres støtte for gitt», med henvisning til Nato-pakten. Det må være en tung kamel å svelge for Erna Solberg som har lagt hele Norges forsvar i hendene på den samme alliansen.

6
600

Norge har en stadig voksende andel av våre fremste forsvarsressurser på utenlandsoppdrag. Om noen få dager sender Norge en kompanistridsgruppe på ca.

1
79

En ansvarlig realisme i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk innebærer en større vektlegging av fredelige virkemidler og løsninger enn det Regjeringen gjør i sin nye stortingsmelding.

0
104

I Nordnorsk debatt 10. April og i Nordlys 11.

2
790