friluftsliv

Nærhet til natur, friluftsliv og bilfrie ferdselsårer er noe av det som bidrar til å skape det gode bylivet i Tromsø.

0
44

Regjeringens vannskuterslipp sender Norge enda en gang mot bunnen blant land som prøver å balansere mellom hensyn til hva som gagner de få, folk flest og sårbar natur. Land som Australia, Italia, Spania, Tyskland, Danmark, Frankrike med flere, har nå strengere regulering av verstingen blant sjøgående doninger enn Norge har fått.

1
17

Gjennom generasjoner har nordmenn levd av og med naturen.

Utmarka i Norge består av fjorder, fjell, vidder, skoger og kystlandskap. Gode naturopplevelser i disse verdifulle områdene gir grunnlag næringsvirksomhet, turisme og fritidsboliger.

0
19

I forrige uke ble det klart at Fremskrittspartiet og Høyre i regjering opphever vannscooterforskriften.

0
121

Vi har gitt kommunene ansvar for noe av de mest verdifulle oppgavene vi har i samfunnet. De tar seg av barnehager, skoler og eldreomsorg.

9
445

Jeg registrerer at Nordlys sin kommentator Tone Angell Jensen engasjerer seg i scooterdebatten. Det er vel og bra. Men litt presisjon i omtalen av andres oppfatninger skader ikke.

3
293

Vi har alle sympatier for svaksynte. Men skal vi virkelig ha samme sympati for sneversynte politikere, uten gangsyn, som lager lover, sterkt påvirket av enkeltgruppers mening? Dessverre ofte styrt av primitive egeninteresser.

5
529

1. Meg selv 2. Om å eie en snøscooter 3. Båtlivet i Oslofjorden 4. En forbrytes hverdag 5. Å skite i eget reir 6. Demonstrasjonstog

38
440

Lov om motorferdsel i utmark gir anledning til å gi dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte med 2,5 km avstand fra vei. 

Det er åpenbart for oss i H at det er reell kjøreavstand som må gjelde og at sikkerhetshensyn og eksisterende parkeringsområder må hensyntas. 

1
159

En sikker populistisk slager for tiden er å uttale seg positivt om scooterkjøring i nordnorske naturområder.

10
490

Scooterdebatten herjer over halve landet for tida. Temaet spenner fra Fylkesmannens fokus på kommunenes praksis, via dispensasjonsordninger for det ene eller andre.

10
1,266

I fjor vinter skrev en indignert Ulf E. Hansen her i avisa at det fremsto som skuffende og provoserende at Troms Turlag hadde låste hytter, så folk måtte ha nøkkel for å komme seg inn. Han etterlyste åpne hytter der folk kunne raste og søke ly, og mente Turlaget opptrådte kjipt.

0
118

Nå på vinterstid lengter mange etter sommer i den norske skjærgården. Men i år kan lyden av bølgeskvulp og måkeskrik bli overdøvet av vannscootere i høy fart, helt innpå strender og svaberg: Regjeringen vil oppheve dagens vannscooterfrie soner langs land.

0
122