Per Fugelli

Per Fugelli takket nei til å motta St.Olavs orden. Men han var beveget og stolt da han ble utnevnt til æresborger av Røst.

287
73,125