fylkesmannen

Den 19. juni 2015 trådte ny § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) i kraft. Samme dag trådte også ny § 4a i motorferdselforskriften i kraft.

8
1,814

… selv om fylkesmannen prøver å dekke det til.

3
521

Fylkesmannen i Troms har ikke vært passiv i saken.

0
10

Vi har ikke råd til fylkespolitikere som hevder at Finnmark er så “spesiell” at vi må stå alene. Finnmark må finne sammen med resten av landsdelen i en felles region, skriver NHO-direktør Målfrid Baik.

1
130

Skal vi kunne gi barna et trygt og stabilt oppvekstmiljø, slik de har krav på, trenger vi i et barnevern som har tid, kompetanse og ressurser til å gjøre nødvendige vurderinger. Der synes ikke barnevernet i Tromsø å være for tida. Det kan verken Tromsø kommune eller vi andre leve med.

2
320

Den norske velferdsstaten er en raus og gavmild giver.

0
0