Fylkestinget i Troms

Tor Arne Morskogen, vara til fylkestinget (H) og statsviter, har på nordnorskdebatt.no lørdag

4
16

I et innlegg i byens aviser avlegger partiet Rødt sin gruppeleder på fylkestinget, medlem av formannskapet i Tromsø og toppkandidat til Stortinget, Jens Ingvald Olsen undertegnede en visitt, under tittelen «Høyre-spinn om

0
34

Når vi leser Prop. 84 S, «Ny inndeling av regionalt forkevalt nivå», fra regjeringa er det lett å skjønne at Høyres og Frps lokale representanter ønsker fokuset bort i fra sakas innhold, og at de vil ha en formal-debatt om hvem og hvordan saka legges frem til fylkestingets behandling.

1
27

Nordlys bommer i sin lederartikkel om fylkestingets behandling av regionreformen, mener partiene som sammen utgjør fylkesrådet i Troms.

1
12

Har fylkesrådslederen snakket mot bedre vitende? Har hun feilinformert fylkestinget? Det var spørsmålene mange i opposisjonen ønsket svar på.

1
129