fylkesveier

Det vil være god samfunnsøkonomi å gi fylkesveiene et skikkelig løft. Og det kan nok sikkert være verdt noen stemmer også. Fra folk flest.

1
47

Det lukter asfalt over hele Norge med FrP i regjering. Aldri før har det blitt bygget og planlagt så mange veistrekninger som det gjøres nå. Det skjer også raskere enn noen gang, mer kostnadseffektivt. Samtidig har vi kuttet i bompengebruken, til glede for alle bilister.

5
300

Den 11. april skriver fylkesråd Ivar B. Prestbakmo om Regjeringens satsning på fylkesveger i Troms. Han har dessverre utelatt viktige poenger, som jeg tillater meg å komme med. 

2
168

Det må bli slutt på den stemoderlige behandlingen av et lokalsamfunn med enorm verdiskapning. Tromvik må få ny vei, skriver Nordlys på lederplass.

13
485

Problemet er bare at veien har stått på prioriteringslista siden Vår Herre gikk i kortbukser! skriver Harald Olsborg.

0
205

Kostnadene ved å hente inn forfallet på fylkesveiene er beregnet til 50-85 mrd. kroner. Troms er blant fylkene med de verste veiene. Regionsjefen i Maskinentreprenørenes Forbund støtter tanken om et eget fornyelsesprogram.

1
69

Det er den rød-grønne regjeringen med Ap og Sp som har skylden for forfallet på fylkesveiene her i landet, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

8
348

Forfallet på fylkesveiene i Norge er den norske samferdselshistoriens største unnlatelsessynd. Politikere fra alle partier må dele ansvaret.

2
155