gruvedrift

Det er ikke vanskelig å være enig i at både arbeidsplasser og skatteinntekter er bra for samfunnet vårt, men det må ikke skje på bekostning av våre naturressurser.

0
164

NHO satte mineraler på dagsorden i sin årskonferanse torsdag 5. januar.

1
93

I sommar utfordra vi Jonas Gahr Støre til å ta ansvar for eit friskt hav, og stanse dumping av gruveavfall i norske fjordar dersom Arbeidarpartiet får regjering i 2017.  Utgangspunktet var at Støre på arrangement i Trondheim uttalte at han ville bli ”havets statsminister”.

0
103

Mineralnæringen er åpenbart så viktig for NHO at de påstår at ødelegging av en nasjonal laksefjord er et grønt prosjekt. I realiteten vil Nussir ASAs gruve i Repparfjorden bli en av Norges største miljøskandaler.

11
575

I stedet for å karakterisere gruvedrift som en del av det grønne skiftet, burde NHO ha fokus på hvordan mineralnæringen kan utvikles med respekt for miljø, menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Mineralutvinning betyr arealinngrep som ikke lar seg reparere, forurensning og miljøskader, samt fortrenging av bærekraftige næringer.

15
409

Vi står nå i starten på det store gruveeventyret. En rikdom større enn oljefondet skal på kort tid hentes ut av norske fjell og gi massevis av arbeidsplasser i hele distrikts-Norge.

0
96

28.11.2016 sendte LO brev til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen: «På vegne av LO og NHO i Finnmark, samt LO og Norsk Industri, ber vi om et møte med statsråd Helgesen i forbindelse med

0
14

En ny rapport som ble lagt frem forrige uke bør bli det endelige nådestøtet for gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden.

7
298

Vi kan gjerne høste bærene, men det er syltetøyet vi tjener på å selge.

1
21

Makteliten i Finnmark forsøker å selge en historie om at sjøsamene i Kvalsund er tilhengere av gruvedriften i Repparfjord. Men det er feil, skriver Øystein Nilsen.

7
365

Å slippe gruve-avfall til bunns midt i en nasjonal laksefjord. Det gjør man bare ikke. Et sted må grensen gå.

7
1,235

Hvorfor skal tradisjonelle næringer vike for gruveindustrien? Alt som er nytt er ikke nødvendigvis bedre. Her nord har vi fisk i verdensklasse! Fisk er som kjent en fornybar ressurs, og kystfiskeflåta under 11 meter står for den mest miljøvennlige fiske vi kan få i oss.

1
433

Finnmark og Nord-Norge kan ikke være et uberørt naturreservat uten industriell virksomhet, skriver Nordlys på lederplass.

3
156