hålogaland

Med elektrifisert jernbane og laks i lukka merder kunne infrastruktur- og verdiskapningspotensialet i nord sett riktig godt ut.

0
6