havet

Samme dag som Arctic Frontiers og NRK avholdte havdebatt på Kystens Hus i Tromsø - hvor profilerte politikere, forskning og næringsorganisasjoner fikk fronte fremtidens havnasjon under overskriften “Havets Århundre- er vi klare?” - la Nærings- og Fiskeridepartem

0
145

Den arktiske hovedstaden Tromsø er byen for de store anledninger, skriver Jonas Gahr Støre.

3
93

Havet er viktig når vi med en voksende verdensbefolkning får et økt behov for mat, energi og mineraler. OECD estimerer at havnæringene vil sysselsette 40 millioner av jordens befolkning innen 2030. Norge er et lite land, men en gigant på hav.

1
27

I Norge har vi alltid levd ved havet og av havet. Derfor har havet alltid vært en viktig del av vår identitet og en kilde til skaperkraft. Potensialet for økt vekst i havnæringene er enormt. Regjeringen styrker derfor satsingen på en bærekraftig utnyttelse av havet.

0
14

I denne valgkampen bør Høyre og Arbeiderpartiet kappes om hvem som er best for natur og klima.

0
728

Søppelet vi ser langs kysten vår er trolig mindre enn 15 % av den mengden som finnes i havrommet, mesteparten havner etter hvert på bunnen. Tilstanden til verdenshavene er dypt alvorlig.

1
181

Havet er i vinden for tiden. Regjeringen har lagt frem både havmelding og havstrategi. Det skjer ting også på det globale plan: 5 juni starter FN sin konferanse om havet og bærekraftsmålene.

0
47

Jorda er dekket av over 70 prosent vann, mens bare 5 prosent av energien vi spiser kommer fra havet. Her har Norge et globalt oppdrag for framtidas matproduksjon.

0
480

Hva har så pirateri og Tromsø til felles? Svaret finnes i stortingsmeldingen som kom før påske om «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken».

0
49

Verden er i endring. Det påvrker også Norge. Vi må møte endringene med å satse der vi er best og der vi kan bli best. Her er våre fem punkter for hvordan Norge kan skape flere nye jobber i de blå næringene.

0
4

Regjeringen har som ambisjon at Norge skal ta en lederrolle i innsatsen for bærekraftig havforvaltning, skriver statsminister Erna Solberg.

4
224

Fem sjettedeler av Norge er hav. Store deler av disse havområdene ligger utenfor kysten av Nord-Norge. Likevel har vi for lite kunnskap om de blå ressursene. Det vil Arctic Frontiers gjøre noe med.

0
72