helse og omsorg

Jeg registrerer at Tove Karoline Knutsen (Ap) på tampen av sin stortingskarriere engasjerer seg for å frata folk i Tromsø valgfriheten innen pleie og omsorg.  I et leserinnlegg i Nordlys 15.

1
70

Tidligere helsebyråd i Tromsø, Kristoffer Kanestrøm fra FrP, skriver i Nordlys at det burde være

0
31

Som helsebyråd hadde jeg gleden av å legge frem saken om innføring av fritt brukervalg.  Hjemmetjenester er svært personlige og private tjenester, og det bør derfor være en selvfølge at pasienter og brukere skal kunne velge selv hvem som skal komme hjem til seg – eller velge bort noen man ikke er

0
17

Norge har lang tradisjon for ikke-fortjenestebaserte helsetjenester drevet av ideelle organisasjoner som supplement til offentlige tilbud. De seinere år er det også etablert private selskaper som tar ut utbytte fra virksomheten.

2
137

Sykepleiermangelen er faretruende stor nå både i Norge, Norden og Europa for øvrig. Vi så før ferien at markedet er støvsuget for sykepleiere som kan komme til oss å arbeide i kortere eller lengre perioder.

0
6

Fritt brukervalg av pleietjenester i hjemmetjenesten er som kjent avskaffet av det sittende mørkerøde flertallet i Tromsø kommune. Det beklager vi sterkt i Venstre. Og saken illustrerer et viktig nasjonalt tema innen pleie og omsorg.

1
63

I tirsdagens Nordnorsk debatt går Erlend Svardal Bøe og Jens Johan Hjort ut mot de tre partiene som styrer i Tromsø.

0
60

Våre helsepolitikere mangler mot til å prioritere liv og helse. Derfor har vi startet Helsepartiet, skriver det nye partiets leder og nestleder.

0
273

Finansminister Siv Jensen og 1.kandidat for Frp i Troms, Per Willy Amundsen, har vært på bedriftsbesøk hos Privat Omsorg Nord (PON) i Tromsø. De kom kort tid etter at kommunalminister Jan Tore Sanner, Høyre, har vært der.

0
71

Da Høyre, Frp og venstre styrte Tromsø kommune i forrige periode, hadde de som uttalt mål å søke å privatisere mange av de kommunale tjenestene. I pleie- og omsorgssektoren gjorde de vedtak om å innføre fritt brukervalg, men stort mer fikk de ikke til. Siden den gang har ca.

0
138

Etter en hard politisk debatt i kommunestyret 31.5.17, vedtok flertallet å stoppe de årlige utlysningene av nye tjenestekonsesjoner og avvikle fritt brukervalg innen hjemmetjenestene når kontraktsperioden går ut i 2019.

0
144

Fotball og sykepleie har vi alle greie på. Hvor vanskelig kan det nå være å sparke en ball inn mellom to målstenger?  Like lett som å gi et glass vann til- og stryke over pasientens feberhete panne med ei øm hand. Teoretisk i alle fall.

1
10

Kommunene trenger helsepersonell som er trent til å møte fremtidens behov. Det handler blant annet om å omstille seg fra dagens hovedfokus på pleie og omsorg til økt fokus på forebygging, diagnostikk, behandling og mestring. Hvordan ruster vi oss i Tromsø for sterkere samhandling om dette?

0
10