helse og omsorg

Kommunene trenger helsepersonell som er trent til å møte fremtidens behov. Det handler blant annet om å omstille seg fra dagens hovedfokus på pleie og omsorg til økt fokus på forebygging, diagnostikk, behandling og mestring. Hvordan ruster vi oss i Tromsø for sterkere samhandling om dette?

0
10

Blir tillitsvalgte fratatt medbestemmelse på arbeidstid ved behandling av stortingssak?

0
272

Den lange politiske kampen som ligger bak velferdsstaten, er basert på en forståelse av at velferdstjenester skiller seg grunnleggende fra andre typer tjenester og at markedet ikke kan levere likeverdige tilbud til alle uavhengig av bosted, behov og inntekt.

1
92

Jeg er fast leser av Nordlys. Det gir meg både gleder og ergrelser - akkurat slik aviser gjerne skal. Men Nordlys sin leder 10.4 om privatiserte omsorgstjenester var så svak analytisk og så overfladisk at den rett og slett ikke kan stå uimotsagt.

0
58

Midt i sorgen og alt det triste var det også rom for en dyp takk. Til pleierne i hjemmetjenesten i Tromsø. For den fantastiske omsorgen. For medmenneskeligheten. For verdier som aldri kan måles i kroner og ører.

0
461

Jeg er en helt vanlig kvinne på 77 år og har som de fleste mennesker opplevd litt forskjellig på godt og vondt i mitt nokså lange liv.

Det er imidlertid noe som var ekstra tungt for meg. Det var da jeg mistet min sønn for litt over tre år siden.

0
658

Når overforbruket i omsorgssektoren gjentar seg år etter år, er det ikke rart at håpløshetens grå slør innhyller ethvert nytt budsjettmøte i kommunestyret i Tromsø.

6
26

Nordlys mener 6.12 at det er underlig at Jens Ingvald Olsen og politikerne i maktposisjon i Tromsø kommune er i mot profitt i velferd. De kaller det ideologisk blindhet.

2
138

Da de styrende samarbeidspartiene i Tromsø kommune presenterte sine budsjettforslag i uka som gikk, uttalte Rødts gruppeleder Jens Ingvald Olsen at det var viktig å holde borte det han kalte «private omsorgsprofitører».

2
518

Jeg vil gjerne, kjære leser ta deg med inn i et område som er for lite påaktet, et område som kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser og personlige gevinster. Dette området heter Inn på tunet. Vi starter med 2 eksempler.

0
437

Gjennom et vedtak i kommunestyret i juni 2012 fikk det borgerlige byrådet fullmakt til å privatisere kommunale tjenester, uten å måtte ta sakene til kommunestyret. Vedtaket fra april 2015 om å lyse ut private tjenestekonsesjoner i hjemmetjenesten ble avgjort av byrådet.

1
48

Bladet Nordlys slapp løs redaktør Silje Charlotte Solstad i Nordnorsk debatt 28. oktober 2016, med noe som ikke fremstår som annet enn nedsnakking av helsesektoren i Tromsø kommune, og et heftig skudd fra hofta mot politikerne. Som engasjert helsepersonell i samme kommune, greier jeg ikke å la være å komme med et motsvar.

2
826