helse og omsorg

Jeg er en helt vanlig kvinne på 77 år og har som de fleste mennesker opplevd litt forskjellig på godt og vondt i mitt nokså lange liv.

Det er imidlertid noe som var ekstra tungt for meg. Det var da jeg mistet min sønn for litt over tre år siden.

0
329

Når overforbruket i omsorgssektoren gjentar seg år etter år, er det ikke rart at håpløshetens grå slør innhyller ethvert nytt budsjettmøte i kommunestyret i Tromsø.

6
16

Nordlys mener 6.12 at det er underlig at Jens Ingvald Olsen og politikerne i maktposisjon i Tromsø kommune er i mot profitt i velferd. De kaller det ideologisk blindhet.

2
70

Da de styrende samarbeidspartiene i Tromsø kommune presenterte sine budsjettforslag i uka som gikk, uttalte Rødts gruppeleder Jens Ingvald Olsen at det var viktig å holde borte det han kalte «private omsorgsprofitører».

2
260

Jeg vil gjerne, kjære leser ta deg med inn i et område som er for lite påaktet, et område som kan gi store samfunnsøkonomiske besparelser og personlige gevinster. Dette området heter Inn på tunet. Vi starter med 2 eksempler.

0
436

Gjennom et vedtak i kommunestyret i juni 2012 fikk det borgerlige byrådet fullmakt til å privatisere kommunale tjenester, uten å måtte ta sakene til kommunestyret. Vedtaket fra april 2015 om å lyse ut private tjenestekonsesjoner i hjemmetjenesten ble avgjort av byrådet.

1
48

Bladet Nordlys slapp løs redaktør Silje Charlotte Solstad i Nordnorsk debatt 28. oktober 2016, med noe som ikke fremstår som annet enn nedsnakking av helsesektoren i Tromsø kommune, og et heftig skudd fra hofta mot politikerne. Som engasjert helsepersonell i samme kommune, greier jeg ikke å la være å komme med et motsvar.

2
826

FrPs Kristoffer Kanestrøm prøver å bortforklare at hans eget parti i regjering nå foreslår å fjerne kommunenes mulighet til å renovere gamle, slitne sykehjem gjennom å innsnevre retningslinjene for det statlige investeringstilskuddet til bare å gjelde nybygg.

0
23

Mange ønsker Tillitsreformen velkommen, det gjør også jeg! skriver sykepleier og kommunepolitiker (Ap) Mari-Ann Benonisen i Tromsø.

0
158

Innføring av Tillitsreformen krever konkrete beskrivelser, skriver Høyres Anna Amdal Fyhn.

0
12

Da har vi fått presentert Ap, SV og Rødt sin formel for å få ned overforbruket i helse og omsorgssektoren: Tillitsreformen! Den ble forslått og vedtatt i Helse- og velferdskomiteen den 12. oktober.

0
39

Nordlys tar opp en viktig og nødvendig debatt om kommunens utgifter til helse- og omsorgstjenester. Det haster å reise denne debatten. Det virkelig store innslaget av eldre vil komme rundt 2025 – ikke bare som en «eldrebølge» men også som en varig endring i befolkningens levealder.

0
66