historie

I 1928 fikk Nordkaps Vel AS monopol på inntekter fra Nordkapp-turismen. Flere eiere har håvet inn tvilsom gevinst fra driften med kommunen som tilskuer. Hva skjer neste år?

0
160

En turistreise vil naturlig vise fram et glansbilde av det landet som blir besøkt. Min ti dagers reise med elveskip fra St.

0
0

Ingen må utelukkes fra å ytre seg. Ingen eier historia, - her gjelder allemannsretten.

17
99

Boken «Håløygriket, Nordlands historie» (bildet) er et bestillingsverk fra Nordland fylkeskommune og UiN. Boken fremmer flere påstander om  nordlenningene og deres forhistorie som ikke er dokumentert.

1
243

Mor måtte bli 90 år før hun begynte å fortelle om sitt liv i Finnmark. Men noen få historier fortalte hun meg da jeg var barn. En av dem er historien om sjøormen.

6
1,500

Samisk historie har mange helter. De er fortiet. Alle skulle pusse de norske glansbildene.

I samenes jubileumsår trekkes Elsa Laula Renberg (1877-1931) fram. Hun var en bemerkelsesverdig kvinne i en krevende tid.

2
2,342

Tirsdag 13. desember feirer vi Luciadagen med ferskt bakverk, mild sang, hvite klær og lyskrans på hodet. Men i gamle dager var det dagen da dyrene kunne snakke og du ikke skulle gå i fjøset.

0
13

Karin Rørnes formidler en julefortelling hun fikk fra sin farmor en gang på 50-tallet, som gjorde dypt inntrykk på henne. Den forteller noe om kvinners liv i gamle dagers Tromsø, et tema som er langt mindre kjent enn historiene som de barske ishavsgutta delte med hverandre.

0
1,742

I ei tid då kjærleik mellom personar av same kjønn var både straffbart og sjukleggjort, tok ein ung lærar i Oksfjordhamn i Nord-Troms opp pennen.

0
64

Som amatørhistoriker og forfatter er det svært gledelig for meg å se at det satses på å forske mer på krigen i Norge og da spesielt Nord-Norge gjennom de store bevilgninger som nå er gjort til et femårig nasjonalt forskningsprosjekt. Det trengs.

0
78

Norges arktiske universitet skal nå starte opp et større forskningsprosjekt om andre verdenskrig i Nord-Norge.  I egenskap av tidligere historielektor i den videregående skolen håper jeg at ett av resultatene av dette prosjektet kan bli et nytt læreverk for den videregående skole

2
938

Vidkunn Haugli er litt urolig over anslaget til de nye forskningsprosjektene ved UiT.

0
0