historie

I ei tid då kjærleik mellom personar av same kjønn var både straffbart og sjukleggjort, tok ein ung lærar i Oksfjordhamn i Nord-Troms opp pennen.

0
64

Som amatørhistoriker og forfatter er det svært gledelig for meg å se at det satses på å forske mer på krigen i Norge og da spesielt Nord-Norge gjennom de store bevilgninger som nå er gjort til et femårig nasjonalt forskningsprosjekt. Det trengs.

0
78

Norges arktiske universitet skal nå starte opp et større forskningsprosjekt om andre verdenskrig i Nord-Norge.  I egenskap av tidligere historielektor i den videregående skolen håper jeg at ett av resultatene av dette prosjektet kan bli et nytt læreverk for den videregående skole

2
938

Vidkunn Haugli er litt urolig over anslaget til de nye forskningsprosjektene ved UiT.

0
0

Vi er de vi er. En minoritet som reiser seg. Vi trenger ikke DNA å støtte oss til, skriver Aina Westrheim Ravna.

44
782

Endelig skal de omfattende krigshandlingene i Nord-Norge få sin fortjente plass i fortellingen om 2.verdenskrig i Norge.

0
1,597

I arbeidet med fornorskingspolitikkens historie bør vi vakte oss vel slik at vi ikkje gjer fortidas menneske til passive objekt i sine eigne liv, skriver Ketil Zachariassen.

1
141

Det er en myte at Ap-regjeringen i 1940 hadde hovedansvaret for nedrustningen i årene før 2.verdenskrig og Hitler-Tysklands angrep på Norge.

14
1,512

Jens-Ivar Nergård har et unyansert og endimensjonalt syn på fornorskningspolitikken, mener Ketil Zachariassen.

0
206

Norge trenger en sterkere historisk bevissthet om vårt forhold til Russland, skriver Kari Aga Myklebost og Jens Petter Nielsen.

4
732

Historien om 2.verdenskrig er også en historie om kvinner i strid, skriver professor Randi Rønning Balsvik.

0
28