Høyre

Kan Erna Solberg snu Høyre-skuta i en landsdel der konflikten mellom sentrum og periferi kaster lange skygger over partiet?

4
146

Samlet er Nord-Norge vekstregion nr. 1 i landet. Splittet går vi glipp av en unik sjanse til i sterkere grad styre vår egen skute og ha en stemme som blir hørt av statsmaktene.

1
187

Det bør jo bekymre at byen Tromsø har en politisk ledelse som først tror de mangler hundre millioner kroner, og så plutselig ikke gjør det.

7
355

Det er mye som skurrer ved Arbeiderpartiets økonomiske prioriteringer i Tromsø, mener Høyres Erlend Svardal Bøe.

5
129

En overraskende politisk snuoperasjon i Arbeiderpartiet kan bli Erna Solbergs sterkeste kort i den nordnorske valgkampen.

2
29

De åpne meningsbrytningene hos Høyre er en stor styrke for partiet.

0
1,148

Den uroen og usikkerheten som nå svever som en mørk sky over prosjektet, gjør at det er nødvendig å spørre om dette er tilfredsstillende politisk håndverk?

8
158

Slutt med svartmalingen av Nord-Norge.

1
119

Hva Troms Høyre ønsker seg er nå en ting. Noe annet er om de har gjennomslag sentralt.

3
17

Hvilken valgkamp hadde vi fått dersom den i hovedsak skulle foregå på Facebook?

0
4

Kanskje burde statsministeren snart følge opp festtalene med en politikk som samsvarer med lovordene om Nord-Norge.

25
1,887

Senterpartiet og Liv Signe Navarsete har i tiden etter enigheten om langtidsplanen for Forsvaret (LTP) forsøkt å skape et uriktig bilde av at regjeringen bygger ned Forsvaret.

5
59

Søkelyset mot Nordlys ensidige journalistikk har falt avisen tungt for brystet. Politiske liktorner og ømme tær smertes. Oddvar Nygård, med fortid i en knallrød politisk leir, og nå kommentator i Nordlys hyler fra sitt tastatur og bedyrer avisens uavhengighet.

1
79