Idrettsanlegg

Tromsø Idrettsråd deler bekymringen til en rekke idretter i kommunen. Selvsagt trenger vi nye steder å være.

0
34