Industri

Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Det er regjeringens visjon for norsk industri i den nye industrimeldingen.

1
61

Ingen bør være i tvil om hva som er mitt svar på dette spørsmålet. Behovet for økonomisk og miljømessig omstilling i næringslivet gir oss store muligheter for utvikling og vekst i Nord-Norge.

0
86

Se oftere mot nord sa Rolf Jacobsen. Men hva er nord? Ett misforstått nostalgisk bilde av vår landsdel, som vi som bor her ikke kjenner oss igjen i, har alt for lenge fått lov å prege diskusjonen om næringsutvikling i Nord-Norge. Ikke minst når det gjelder olje- og gassvirksomhet.

2
254

Prosessindustrien har kuttet klimautslipp med hele 40 prosent siden 1990.  Samtidig er produksjonen økt med 37 prosent. Det vil bli krevende å kutte mer og det vil kreve omfattende teknologiutvikling dersom klimautslippene skal reduseres ytterligere samtidig som produksjonen skal

0
0