Innvandring

Går det an å skape innovasjon i integrering, slik at innvandrere får brukt sine ressurser og kommuner og byer kan håndtere et større kulturelt mangfold?

0
0

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

1
16

Alle debatter gjennom valgkampen har i år fokusert på hvordan ting har vært, men ingen snakker i særlig stor grad om hvordan vi skal løse de store utfordringene vi står overfor.

2
15

Hvis Norge tidligere har hatt et problem med folk fra andre nasjoner som ønsket å påtvinge oss deres kultur, ideologi og livsstil, så har det vel i moderne tider vært i forhold til de tyske nazistene under krigen.

3
367

Vårt samfunn har tatt tid å bygge opp, men tar kort tid å rive ned.

0
14

Oppfordringen til en enkelt yrkesgruppe om å rapportere barns feriereiser til myndighetene, får automatisk tankene til å gå til temmelig tvilsomme regimer.

16
2,048

På 90-tallet var han norsk toppspion, med oppdrag på Balkan og i Midtøsten. I dag slapper han av under seljetrærne på Sandhornøy.

5
1,052

De som mener de arabiske samfunnenes tilbakeståenhet skyldes Vestens imperialisme og kolonialisme, vil følgelig legge vekt på at det for araberne er utenforstående årsaker til miseren.

16
2,115

Det er sommer, - det er ferietid, - og det er festivaltid. Aviser og media for øvrig fokuserer på overgrep mot jenter og kvinner i forbindelse med festivaler.

1
228

De siste årene kan alle fylkene Nord-Norge vise til befolkningsvekst. I femårsperioden 2011 – 2016 økte folketallet med 13743. Det er bra, selv om veksten er lavere enn for resten av landet. Å snu nedgangen til en positiv utvikling gir som regel grunn til optimisme.

0
148

Det fleirkulturelle gjer byane spennande, men ei utfordring er å unngå større sosial ulikheit.

1
26

Krig, konflikter eller ønske om et bedre liv kommer fortsatt til å føre mennesker til Europa.

3
90

En behøver ikke være demograf, framtidsforsker eller profet for å konstatere at Europa trolig har sett sine beste dager. Dersom disse folka i Brussel ikke snart tar til vett og forstand, så vil Europa gå i oppløsning i løpet av de neste ti åra.

12
1,958