integrering

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15

Hvis Norge tidligere har hatt et problem med folk fra andre nasjoner som ønsket å påtvinge oss deres kultur, ideologi og livsstil, så har det vel i moderne tider vært i forhold til de tyske nazistene under krigen.

3
367

Oppfordringen til en enkelt yrkesgruppe om å rapportere barns feriereiser til myndighetene, får automatisk tankene til å gå til temmelig tvilsomme regimer.

16
2,048

I ei tid der Arbeiderpartiet ikke vil svare på om de vil følge Paris-avtalen, i ei tid der Høyre og Senterpartiet er redd for å miste den «norske» vaffelen og k’en i KRLE, i ei tid der Fremskrittspartiet påstår, og er stolte over, at det er på grunn av dem at vi har færre flyktninger, i ei tid der Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil bryte ned internasjonale samarbeid som EØS-avtalen og NATO – det er ei tid da Norge trenger et parti som Venstre.

0
0

De problemer mange muslimer har for å tilpasse seg livet i et vestlige samfunn som Norge, stikker dypere og er mer komplekse til at de kan løses over en kopp kaffe.

2
335

I forrige uke startet jeg en debatt om forebygging og bekjempelse av radikalisering gjennom en kronikk i VG. Jeg fikk mange reaksjoner, både positive og negative, og det er jeg veldig glad for.

1
218

I mai er vi både yre av forventningsfull vårstemning så vel som i festmodus iblandet en god del selvgod beruselse over å feire 17. mai i verdens beste land.

3
4

Barnefattigdommen i Norge er dessverre økende, de siste tallene viser opp mot 92 000 barn i Norge i denne kategorien. Fattigdom i Norge er ikke først og fremst mangel på klær, bolig og mat. Den største konsekvensen er manglende mulighet til å delta i sosiale aktiviteter, som f.eks.

0
54

Hvis menn hadde begynt å vandre maskert rundt i det offentlige rom, ville det da blitt en svær debatt om de skulle få lov til det? Svaret er selvfølgelig nei. Med kvinner er det annerledes. For når ytterliggående islam knakker på døra og vil presse det norske samfunnet til å godta noe som er kvinnediskriminering i sin mest ekstreme form, blir det forlangt at vi skal diskutere saken med bakgrunn i demokratiske rettigheter.

47
5,489

Det fleirkulturelle gjer byane spennande, men ei utfordring er å unngå større sosial ulikheit.

1
26

Tall fra UDI viser at det kom nesten 35 000 asylsøkere til Norge de to siste årene. Mange av disse skal nå inn i det norske arbeidsmarkedet. 2017 bør bli året da vi snakker om hvordan vi kan lykkes med integrering av flykninger.

0
78

Politikerne som styrer Tromsø har dårlig samvittighet. De sitter nemlig i et helhvitt kommunestyre i en by med en stor innvandrerbefolkning.

0
16

Vi får aldri god integrering uten at mødrene er med på laget. Det har arrangørene av kurset “Mødre på tvers” tatt konsekvensene av.

0
202