Islam

Salam - dvs. fred være med Eliana Lakis som ble grovt truet av en kvinne på Facebook og fred være med tromsøværingene også. Det er vondt å oppleve trusler og sjikaner fra folk som man gjør og har gjort så mye godt for, koranen sier om dette “Belønner du for godhet annet enn godhet”  

3
47

Underskrivne er ein søring som snubla over kommentarartikkelen i Nordlys med påstanden om at ingen ting vi gjer med muslimsk terrorisme, har særleg verknad, dersom ikkje muslimane tek eit indre oppgjerd. Dette er feil.

0
0

Alle tiltak mot radikal islam vil være til liten nytte, uten et internoppgjør blant muslimene selv.

51
2,864

Norge må vise fasthet i møtet med krefter som så tydelig viser at man ikke identifiserer seg med det norske verdisynet.

11
2,394

En behøver ikke være demograf, framtidsforsker eller profet for å konstatere at Europa trolig har sett sine beste dager. Dersom disse folka i Brussel ikke snart tar til vett og forstand, så vil Europa gå i oppløsning i løpet av de neste ti åra.

12
1,958

Det er ikke bare de innvandrings-kritiske som blir stemplet og utskjelt i denne debatten, skriver Arne-Wilhelm Theodorsen

3
57

Merete Hodne er frisøren med permanent forakt for islam.

129
2,986

Tone Jensens kommentarer i Nordlys har historiske paralleller fra mellomkrigstidens jødeforfølgelser til Donald Trumps planer om et USA kjemisk renset for muslimer, skriver Kristoffer Rypdal.

13
401

Lørdag gikk den norske konservative muslimen Fahad Qureshi, lederen for Islam Net, ut med en erklæring til alle «brødre og søstre». Han oppfordret til intet mindre enn jihad – hellig krig. Med pennen, riktig nok. Men like fullt jihad, som de fleste forbinder med våpen og vold. Hva betyr dette? Er helvete løs igjen, denne gang med muslimer i hovedrollen?

2
834

Aner vi et paradigmeskifte i norsk venstresides forhold til islam?

2
262

Den primære hensikten med bassengene i norske skoler er at alle barn i skolealder skal lære å svømme. Hittil har det vært påbudt at ungene skal tildekke seg med badedrakt. For lite tekstil er forbudt og mdfører bortvisning.

9
775

Når våre liberale verdier angripes på det groveste av muslimsk homohat, våger vi å ta til motmæle? Eller tier vi i redsel for å bli kalt rasister?

0
88

Den norske elitens verdensbilde er at alle mennesker i denne verden egentlig ønsker det samme; frihet, likestilling, demokrati.

1
54