Ivar B. Prestbakmo

Representanter for regjeringspartiene i Troms, og enkelte andre, later til å tro at regjeringens framlagte Nasjonal Transportplan 2018-2029 vil bety et kjempeløft for rassikring og etterslep på våre fylkesveier i Troms og Nord-Norge. Beklager, men det er feil!

1
99