det juridiske fakultet

Universitetsledelsen bruker havrettsmiljøet ved Det juridiske fakultet som begrunnelse for å slå sammen Det juridiske fakultet med BFE-fakultetet. Det mener vi som jobber på havrettssenteret er å misbruke fagmiljøet vårt.

0
34

Advokatforeningen i Norge advarer mot å legge ned det juridiske fakultetet i Tromsø.

5
385

Når noen spør hvorfor man skal særbehandle det juridiske fagmiljøet ved UiT, har de snudd problemstillingen på hodet.

1
283

Som dekaner ved landets tre juridiske fakultet fraråder vi styret ved UiT Norges arktiske universitet å heve seg over tydelige og entydige signaler fra hele juristprofesjonen: Ikke legg ned Norges nordligste juridiske fakultet.

0
232

Skjalg Fjellheim og Nordlys har den 16. juni en kommentar om framtiden til Det juridiske fakultetet ved UiT hvor det gjentas en rekke påstander om konsekvensene dersom Det juridiske fakultetet legges ned og organiseres som et institutt under et annet fakultet.

8
56

En klassisk bok i samfunnsvitenskapen beskriver hvordan fremveksten av statsstrukturer (særlig ‘nye’ stater) drives av en administrativ drøm om klare og tydelige kategorier og enke oversikter (kart, folketelling,  symmetriske oppstillinger). (James Scott: Seeing Like a State.

0
140

Universitetsstyret skal i møte 29. juni avgjøre hvorvidt de fratar Nord-Norges eneste juridiske fakultet fakultetsstatusen som et ledd i en faglig omorganiseringsprosess. Det er kommet sterke reaksjoner fra juridiske fagmiljøer, organisasjoner, studenter og fra de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen. Alle fraråder de sterkt en slik avgjørelse.

0
334

Hvordan kan det være mulig at UiT er i ferd med å senke et av sine egne flaggskip?

17
1,095

I et innlegg i Nordnorsk debatt 24.mars kommenterer Håkon Stødle mitt innlegg i Nordlys 9.mars.

0
26

Forslaget om å degradere Det juridiske fakultet til et institutt bekymrer Juristforbundet.

0
74

Juss-fakultetet har også tidligere blitt forsøkt nedlagt. Det besto da, og bør fortsatt bestå etter denne runden, skriver Nordlys på lederplass.

0
574

Når blir det slutt på omkampene om det juridiske fakultetets eksistens?

0
424