Klimaendring

Klimaet på Svalbard er kommet skikkelig i ulage, spesielt om vinteren. Hva er det som egentlig skjer?

2
240