kommunereformen

I eventyret om gutten med gullbuksene etterfylles lommene helt av seg selv, i takt med en uvettig ødsling. Kan det være at kommunalminister Sanner tror virkeligheten er likedan, at han overser at noen, dvs. vi skattebetalere, må punge ut når han rundhåndet deler ut fra statskassa?

0
40

I snart 4 år har regjeringen arbeidet for at kommuner skal slå seg i sammen. Enten frivillig, eller med tvang.  Et hovedargument har vært at kommunene skal få nye oppgaver. Regjeringens problem er at de ikke har vist vilje  til å flytte vesentlige oppgaver til kommunene.

0
11

Tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen.

0
18

Stortinget kan fortsatt berge et sterkt lokaldemokrati.

1
49

Kommunestrukturen har ikke endret seg de siste femti år. Norge har forandret seg. Nasjonen er blitt verdens fremste på velferd og tjenesteyting. Dette tar vi for gitt. For å opprettholde velferdsnivået må vi tilpasse kommunene til de forandringene som har skjedd i samfunnet.

0
8

Senja må nå innse at verden byr på langt større utfordringer enn Finnsnes på andre siden av Gisundbrua.

11
506

Landet vårt tåler ikke mer av gigantomani og reformpsykose.

5
1,203

Bak slagordene mot sentralisering skjuler det seg en flukt fra virkeligheten.

13
378

I debatten om kommunesammenslåing er mange er opptatt av lokaldemokratiet. Det synes jeg er fint, for det er viktig at folk lokalt har innflytelse. Det betyr at folk må bry seg. Men valgdeltakelsen viser dessverre noe annet. 

2
22

Erna Solberg var kommunalminister i årene 2001-2005. Her er et sitat fra slutten av perioden:

2
184

Regjeringen ved JanTore Sanner tok initiativet til en kommunereform og stortinget vedtok denne som en genuin politisk prosess med to viktige forutsetninger. Sammenslåinger skulle baseres på lokale forutsetninger og prosesser og de skulle være frivillige. Dvs.

0
115

Kor lenge skal man orke å leite fram fakta som kan opplyse redaktørar og fylkesmenn; dei som ein gong for alle har bestemt seg for kva som er best for folk i Berg, Torsken og Tranøy?

0
506

Da Donald Trump sådde tvil om han ville respektere resultatet av presidentvalget, parerte han kjapt kritikken med: “Selvfølgelig vil jeg godta utfallet, …om jeg vinner”. Nordmenn flest reagerer med vantro, men samtidig sprer et tilsvarende “demokratisk” tankegods seg her hjemme.

0
2