kulturnæring

Dersom Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer opphører - vil dette slå beina bort under den nordnorske musikkbransjen og en kreativ næring under utvikling.

0
179

Kreative næringer vokser i Norge og i hele den vestlige verden. Tall fra 2016 viser at de kreative næringene nå sysselsetter 5% av EUs arbeidsstyrke.

1
71

Det er ikke vanskelig å være enig i at både arbeidsplasser og skatteinntekter er bra for samfunnet vårt, men det må ikke skje på bekostning av våre naturressurser.

0
164

Det er for puslete at en ny storsal i landsdelens største by skal ha bare 800 sitteplasser, skriver Gunnar Thraning.

0
60

Neste gang du ser et maleri, eller er på en konsert, så ikke glem at det du ser, og det du hører er et produkt av mange timers, måneders og års arbeid, emosjonelt og fysisk.

0
587

I perioden 2005 til 2009 økte den rødgrønne regjeringen kulturbudsjettet med to milliarder kroner, selvsagt til stor jubel fra Kultur-Norge og alle det involverte. Målet var å få budsjettet til å utgjøre én prosent av det samlede.

0
40

Brannstasjonen er nemlig så mye mer enn bare et ungdomshus, skriver Lasse Lauritz Pettersen.

0
237

Kjære Jonas Stein. Får du ikke lyst til å vingle litt – bare av og til?

0
0