Kvaløya

Den 31. august holdt NVE informasjonsmøte på Kvaløya for informasjon om planendringsøknad for  Raudfjell/Kvitfjell vindkraftverk. Men denne søknaden er stort sett bare en usammenhengende oppsummering av uklarheter og behov for ubegrenset ekspropriasjon.

0
179

Reinsdyr i hager, innkjørsler og på veien er et problem. Jeg kan jeg vanskelig se for meg at det ville vært aksept for å la en sauebonde forvalte saueflokken sin på Kvaløya på en tilvarende måte som reineier forvalter sin reinflokk.

2
166