kvener

Tidligere sametingspresident, Ole Henrik Magga, sier til Nordlys at det ikke er behov for egen granskingskommisjon av fornorskingen. Han begrunner det med at fornorskingen og dens skader er allerede grundig dokumentert, og at samene har fått et vern i grunnloven.

0
67

Jeg vokste opp i et kulturelt og språklig blandingsmiljø. Det jeg husker best er at de sosiale skillelinjer ikke gikk mellom samer, daroer og kvener, men mellom fattige og velstående og mellom de med sosial posisjon og de som ikke hadde det.

6
195

Noen sikker forklaring på opprinnelsen av ordet stallo har jeg ikke funnet, men en forklaring er nevnt: Det kan komme av ordet stål (metall) og sies å kunne bety penger som kongens menn krevde inn i skatt i Finnmark.

0
14

Når du i flere generasjoner blir nektet å snakke ditt morsmål – så er det i stillheten at sannheten kommer for en dag. Vi ber derfor om at de kvenske og samiske barna – som delte skjebne sammen på internatene i Troms og Finnmark, skal få sin kommisjon og sin sjanse til å fortelle oss hva som egentlig skjedde.

1
1,029

Elendighet, fattigdom og armod har rammet småkårsfolk uten hensyn til etnisitet, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

1
133

I 2017 har kvener og samer hvert sitt jubileum. Felles for jubileene er at de markerer hvordan disse to nordlige folkene gjennom å organisere seg hver på sin kant sto opp mot fornorskingen, og bidro til at norske myndigheter beveget seg bort fra assimilering og norsk enspråklighet som et ideal.

1
1,233

Det er fremmet et forslag om en Sannhetskommisjon som skal gjennomgå fornorskningen av kvener/finner og samer. Det er imidlertid unaturlig å behandle fornorskningen av kvener/finner og samer som en enhet.

8
876

Fornorskningen var et stort anlagt prosjekt med mange aktører.

0
0

For de som har opplevd fornorskningspolitikkens konsekvenser på kroppen og sjelen gjennom flere generasjoner, kan ingenting nyansere bort dette sjeleranet.

1
815

Ketil Zachariassen er påstående og ikke imponerende prinsipiell, mener Jens Ivar Nergård.

0
305

I arbeidet med fornorskingspolitikkens historie bør vi vakte oss vel slik at vi ikkje gjer fortidas menneske til passive objekt i sine eigne liv, skriver Ketil Zachariassen.

1
141

Å nyansere er ikke å gjenta noe med nye formuleringer, skriver Jens Ivar Nergård.

2
63