kvener

De nordligste fylkene i Norge har mange fellestrekk som skiller dem fra de sørlige fylkene. Landsdelen er langstrakt, naturen er vill, klimaet er værhardt og befolkningen bor spredt. Men det er ikke kun disse opplagte fellestrekkene som forener oss i nord.

5
92

NRK har i en årrekke hatt Finsksendinga på NRK P2 i landets tre nordligste fylker, med beskjedne 12 minutters sendetid per uke. Den 11. januar 2017 ble imidlertid FM-nettet slukket i Nordland, og dermed er tilbudet kun gjeldende i to av landets 19 fylker – inntil videre – for den 13. desember slukkes nemlig FM-nettet i Troms og Finnmark også. Dermed opphører Finsksendinga slik vi kjenner den i dag.

0
12

Ja, så er det full fyr i debatten på nytt, altså i det nord-norske mesterskapet i etnisitet.

5
347

Sametingets forslag om sannhetskommisjon for fornorskninga, som Kirsti Bergstø og jeg har foreslått på Stortinget, har startet en viktig debatt med høy temperatur.

5
347

Kva i all verda skal vi grave i fortida etter? No gjeld det å sjå framover. Det er det full semje om blant dei som avviser idéen om ein sanningskommisjon eller forsoningskommisjon om fornorskingspolitikken overfor samar og kvenar.

5
347

I motsetning til radarparet Fjellheim og Magga mener jeg at vi tåler en sannhetkommisjon. Vi tåler det som individer. Vi tåler det som samfunn og som folk.

9
625

I lederen den 19. mai konkluderer Nordlys med at en mulig sannhets- og forsoningskommisjon ikke er noen vei å gå for samer. Den til og med «virvler opp motsetninger».

0
178

Det eneste vi risikerer er å bli litt klokere. Som nasjon og som mennesker.

3
311

Tidligere sametingspresident, Ole Henrik Magga, sier til Nordlys at det ikke er behov for egen granskingskommisjon av fornorskingen. Han begrunner det med at fornorskingen og dens skader er allerede grundig dokumentert, og at samene har fått et vern i grunnloven.

2
331

Jeg vokste opp i et kulturelt og språklig blandingsmiljø. Det jeg husker best er at de sosiale skillelinjer ikke gikk mellom samer, daroer og kvener, men mellom fattige og velstående og mellom de med sosial posisjon og de som ikke hadde det.

6
194

Noen sikker forklaring på opprinnelsen av ordet stallo har jeg ikke funnet, men en forklaring er nevnt: Det kan komme av ordet stål (metall) og sies å kunne bety penger som kongens menn krevde inn i skatt i Finnmark.

0
14

Når du i flere generasjoner blir nektet å snakke ditt morsmål – så er det i stillheten at sannheten kommer for en dag. Vi ber derfor om at de kvenske og samiske barna – som delte skjebne sammen på internatene i Troms og Finnmark, skal få sin kommisjon og sin sjanse til å fortelle oss hva som egentlig skjedde.

1
1,029