kvener

Noen sikker forklaring på opprinnelsen av ordet stallo har jeg ikke funnet, men en forklaring er nevnt: Det kan komme av ordet stål (metall) og sies å kunne bety penger som kongens menn krevde inn i skatt i Finnmark.

0
14

Når du i flere generasjoner blir nektet å snakke ditt morsmål – så er det i stillheten at sannheten kommer for en dag. Vi ber derfor om at de kvenske og samiske barna – som delte skjebne sammen på internatene i Troms og Finnmark, skal få sin kommisjon og sin sjanse til å fortelle oss hva som egentlig skjedde.

1
1,025

Elendighet, fattigdom og armod har rammet småkårsfolk uten hensyn til etnisitet, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

1
133

I 2017 har kvener og samer hvert sitt jubileum. Felles for jubileene er at de markerer hvordan disse to nordlige folkene gjennom å organisere seg hver på sin kant sto opp mot fornorskingen, og bidro til at norske myndigheter beveget seg bort fra assimilering og norsk enspråklighet som et ideal.

1
1,233

Det er fremmet et forslag om en Sannhetskommisjon som skal gjennomgå fornorskningen av kvener/finner og samer. Det er imidlertid unaturlig å behandle fornorskningen av kvener/finner og samer som en enhet.

8
870

Fornorskningen var et stort anlagt prosjekt med mange aktører.

0
0

For de som har opplevd fornorskningspolitikkens konsekvenser på kroppen og sjelen gjennom flere generasjoner, kan ingenting nyansere bort dette sjeleranet.

1
815

Ketil Zachariassen er påstående og ikke imponerende prinsipiell, mener Jens Ivar Nergård.

0
305

I arbeidet med fornorskingspolitikkens historie bør vi vakte oss vel slik at vi ikkje gjer fortidas menneske til passive objekt i sine eigne liv, skriver Ketil Zachariassen.

1
141

Å nyansere er ikke å gjenta noe med nye formuleringer, skriver Jens Ivar Nergård.

2
63

Det bærer galt avsted å gjøre en enkelt yrkesgruppe, lærerne, til syndebukker for fornorskning som en skamplett på norsk historie, skiver Bjørnar Seppola.

0
55