kvener

Ja, så er det full fyr i debatten på nytt, altså i det nord-norske mesterskapet i etnisitet.

7
349

Sametingets forslag om sannhetskommisjon for fornorskninga, som Kirsti Bergstø og jeg har foreslått på Stortinget, har startet en viktig debatt med høy temperatur.

6
348

Kva i all verda skal vi grave i fortida etter? No gjeld det å sjå framover. Det er det full semje om blant dei som avviser idéen om ein sanningskommisjon eller forsoningskommisjon om fornorskingspolitikken overfor samar og kvenar.

22
364

I motsetning til radarparet Fjellheim og Magga mener jeg at vi tåler en sannhetkommisjon. Vi tåler det som individer. Vi tåler det som samfunn og som folk.

47
662

I lederen den 19. mai konkluderer Nordlys med at en mulig sannhets- og forsoningskommisjon ikke er noen vei å gå for samer. Den til og med «virvler opp motsetninger».

0
178

Det eneste vi risikerer er å bli litt klokere. Som nasjon og som mennesker.

10
318

Tidligere sametingspresident, Ole Henrik Magga, sier til Nordlys at det ikke er behov for egen granskingskommisjon av fornorskingen. Han begrunner det med at fornorskingen og dens skader er allerede grundig dokumentert, og at samene har fått et vern i grunnloven.

2
331

Jeg vokste opp i et kulturelt og språklig blandingsmiljø. Det jeg husker best er at de sosiale skillelinjer ikke gikk mellom samer, daroer og kvener, men mellom fattige og velstående og mellom de med sosial posisjon og de som ikke hadde det.

6
195

Noen sikker forklaring på opprinnelsen av ordet stallo har jeg ikke funnet, men en forklaring er nevnt: Det kan komme av ordet stål (metall) og sies å kunne bety penger som kongens menn krevde inn i skatt i Finnmark.

0
14

Når du i flere generasjoner blir nektet å snakke ditt morsmål – så er det i stillheten at sannheten kommer for en dag. Vi ber derfor om at de kvenske og samiske barna – som delte skjebne sammen på internatene i Troms og Finnmark, skal få sin kommisjon og sin sjanse til å fortelle oss hva som egentlig skjedde.

1
1,029

Elendighet, fattigdom og armod har rammet småkårsfolk uten hensyn til etnisitet, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

1
133

I 2017 har kvener og samer hvert sitt jubileum. Felles for jubileene er at de markerer hvordan disse to nordlige folkene gjennom å organisere seg hver på sin kant sto opp mot fornorskingen, og bidro til at norske myndigheter beveget seg bort fra assimilering og norsk enspråklighet som et ideal.

1
1,233