Landmaktutredningen

På Litteraturhuset denne uken presenterte Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik en statusrapport for landmaktutredningen.

0
29

I sin kommentar 19. april «Hva med en opplyst forsvarsdebatt?» kommer Oddvar Nygård med en rekke påstander rundt den pågående landmaktutredningen. Det er nødvendig å rydde opp i flere åpenbare misforståelser.

1
13

Uroen innad i Forsvaret og i en rekke lokalsamfunn blir ikke mindre av at regjeringen vil holde landmaktstudien hemmelig.

2
93

Venstre mener at regjeringen må offentliggjøre forsvarssjefens landmaktutredning (for Hæren og Heimevernet) så snart denne er ferdig våren 2017. Regjeringen legger ikke opp til at den skal bli offentliggjort på dette tidspunktet.

0
20

Hva slags trussel-/konfliktscenarioer er det den fremtidige landmakten skal forsvare oss mot?

1
385