Landmaktutredningen

Når landmaktutredningen legges frem må helikoptermiljøet på Bardufoss bestå.

1
202

Har fulgt med på noe av skriveriene om flytting av Bell 412 og helikoptrene og 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge – dvs. langt sør i landet og bort fra hæren og infanteriet som vel har de avdelinger som har mest bruk og nytte av helikoptre – både i krig og fred. 

3
326

Forsvarets innbyggerundersøkelse avslører at bare fem prosent av befolkningen har tillit til at Forsvaret er meget godt rustet til å løse primæroppdraget: Å forsvare Norge. Den siste fagmilitære studien, landmaktutredningen (LMU), avslører kritiske mangler. Norge kan komme til å få en hær uten helikoptere og stridsvogner. I realiteten ikke en hær i ordets klassiske betydning.

0
56

På Litteraturhuset denne uken presenterte Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik en statusrapport for landmaktutredningen.

0
37

I sin kommentar 19. april «Hva med en opplyst forsvarsdebatt?» kommer Oddvar Nygård med en rekke påstander rundt den pågående landmaktutredningen. Det er nødvendig å rydde opp i flere åpenbare misforståelser.

1
13

Uroen innad i Forsvaret og i en rekke lokalsamfunn blir ikke mindre av at regjeringen vil holde landmaktstudien hemmelig.

2
93

Venstre mener at regjeringen må offentliggjøre forsvarssjefens landmaktutredning (for Hæren og Heimevernet) så snart denne er ferdig våren 2017. Regjeringen legger ikke opp til at den skal bli offentliggjort på dette tidspunktet.

0
20

Hva slags trussel-/konfliktscenarioer er det den fremtidige landmakten skal forsvare oss mot?

1
385