Langtidsplanen for Forsvaret

Endrede forutsetninger kan både gi en rimeligere og bedre løsning. Foto: Fremover

13
1,183

Det er en rekke faktafeil i saken rundt nedleggelsen av Andøya flystasjon, og informasjonen fra Regjeringen kan karakteriseres som villedende.

3
636

En lokalisering av QRA kampfly på Bodø og en videreføring av maritime fly på Andøya er en vinner i alle hensende. En slik løsning styrker forsvarsevnen og frigir økonomiske midler til andre nasjonale forsvarsoppgaver. Nøkkelen ligger i anvendelsen av Bodø flyplass.

7
342

Hvordan kunne vedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon og flytte virksomheten der til Evenes egentlig komme i stand? Konsekvensanalyse? Fremtida?

1
192
Vårt langstrakte land ligger midt i et av verdens mest utsatte geopolitiske veikryss som en buffer mellom det Euroasiatiske fastland på den ene siden og Nord-Amerika på den andre siden.
10
326

Kampen om stortingsflertall og regjeringsmakt er inne i en avgjørende fase. Slaget om landmakt og hærhelikoptre har så vidt begynt. Vinner vi den første, sikrer vi den andre.

0
43

Borgernes sikkerhet er vår viktigste jobb. Derfor styrker FrP Forsvarets operative evne, aktivitet og tilstedeværelse - særlig i nord. Dette er starten på en historisk opprusting av nasjonens militære kapasiteter som savner sidestykke etter den kalde krigen.

6
127

I et brev fra Forsvarsdepartementet (FD) datert 05.09.2017 letter endelig regjeringen på sløret om hvordan basestrukturen for å understøtte kampfly i nordområdene, sett i lys av en historisk satsning, utkrystalliserer seg.

4
954

Forsvarsministeren fortalde under si nyttårstale i Oslo Militære Samfund 6. januar 2014 at «jeg har sagt tidligere at åpenhet er viktig for meg. Og da mener jeg ikke åpenhet som et honnørord, men reell åpenhet.

1
83

Jeg viser til et innlegg på Nord-Norsk debatt fra Cicilie Myrseth og Espen Barth Eide med overskriften «Dedikert helikopterstøtte til Bardufo

0
0

Norge har fått en langtidsplan (LTP) som er uklar og mangler en viktig del: landmakten som Hær og HV.

2
18

Forsvarsdepartementets Audun Halvorsen og jeg hadde gjennom noen avisinnlegg på vårparten i år meningsutvekslinger omkring den vedtatte enebasen Evenes. Stortinget har som kjent vedtatt å samlokalisere QRA og MPA-basen på Evenes.

2
408