Langtidsplanen for Forsvaret

Et kynisk spill om 339 skvadronen og hovedbasen for Forsvarets helikopter på Bardufoss utspiller seg på den politiske arenaen. Skrur vi tiden tilbake til 15.

0
0

Noreg treng eit nasjonalt forsvar som bidrar til låg spenning og som samtidig kan stille beredskap i krisetider. Stortinget og regjeringa sin forsvarspolitikk gjer i staden det motsette.

1
18

Jeg har en stund prøvd å følge med i nyhetsbildet for å se om ikke de store innen media skal komme skikkelig på banen i forhold til Langtidsplanen for Forsvaret. Men, nei. De store innen media har ikke tilfredsstilt meg i så henseende.

3
170

Forsvarsreformen har resultert i et forsvar hvis volum og innretning kanskje var adekvat slik mange så på verden for 20 år siden, men som ikke tar høyde for dagens sikkerhetsbilde og utviklingen i våre allianseforhold.

1
1,535

Å ri flere hester samtidig er sjelden vellykket. Arbeiderpartiets forsøk på slik aktivitet i spørsmålene om Forsvarets helikoptre er intet unntak og medfører at partiet nå befinner seg i en usedvanlig uelegant spagat.

12
84

Den nettopp vedtatte Langtidsplanen for forsvaret, representerer det siste trinnet i gjennomføringen av forsvarsreformen basert på Forsvarsstudie 2000. Forsvarsreformen har medført en omfattende nedbygging og omlegging av forsvaret siden årtusenskiftet.

0
69

Nå har jo Forsvarsdepartementet (FD), regjering og Arbeiderpartiet gått ut med, og forsvart LTP med at alle våre baser må ha luftvern.

0
0

Det siste året har vært preget av mange harde debatter rundt forsvarets langtidsplan. En av de mest omtalte sakene har vært hovedbase for helikopter på Bardufoss. Senterpartiet har kjempet og kjemper fortsatt for at hovedbasen for helikopter skal være på Bardufoss.

3
352

Senterpartiet har gått seg vill i politisk smålighet, etter at flystasjonen på Bardufoss kan være sikret gjennom en lagseier i og fra nord.

0
77

Gjennom mange år, og under skiftende regjeringer har en lav prioritering av vår felles forsvarsevne medført en nedbygging av Forsvaret. Utstyr og drift var kommet på et kritisk nivå.

9
375

Gjennom behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret i Stortinget i fjor høst, sikret Arbeiderpartiet økt satsing på hær og heimevern i nord. Vi fikk reddet Kystjegerkommandoen.

6
546

I den siste tiden har vi vært vitne til at både forsvar, finans og statsminister har uttalt at Norge ikke lenger kan ha militære baser som ikke lar seg anvende i krise og krig. Slike baser blir betegnet som fredsbaser.

4
212

Vi vil her belyse hovedbasebegrepet og gi kunnskap som kan brukes for å stille spørsmål til Forsvarsminister og regjering om grunnlaget for at en etablert hovedbase for helikopter på Bardufoss skal legges ned og funksjonene skal flyttes til Rygge.

6
705