Langtidsplanen for Forsvaret

Jardar Jensen (H) har fortid som ordfører i Evenes og statssekretær i kommunaldepartementet. I sistnevnte var han en viktig aktør i det største av regjeringas mange sentraliseringsprosjekter, kommunereformen.

0
453

«Vi har fått våre illusjoner knust. Det er smertefullt å miste tilliten til systemet og politikerne. Livet kan aldri bli helt som før».

0
2

Måndag skal Stortinget røysta over følgjande forslag frå Senterpartiet: «Stortinget ber regjeringa stanse alle pågåande nedskjeringsprosessar i Heimevernet, inkludert Sjøheimevernet, inntil landmaktutgreiinga er handsama på Stortinget».

0
178

I forbindelse med lanseringen av den nye stortingsmeldingen om Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk 20.

6
358

Arbeiderpartiet er helt tydelige på at Hæren skal ha helikopter, og de skal lokaliseres på Bardufoss.

3
413

Torsdag, siste uke, avla Jonas Gahr Støre Bardufoss og Midt Troms et kort besøk. At besøket på Bardufoss flystasjon var både nyttig og lærerikt er det liten tvil om.

0
158

I den senere tiden har jeg reflektert litt over de politiske prosessene som skjer i lys av alle nedleggelser og flyttinger som skjer i Forsvaret i disse dager. Det jeg beskriver her er faktisk akkurat slik mange av oss oppfatter prosessene.

1
145

Uroen innad i Forsvaret og i en rekke lokalsamfunn blir ikke mindre av at regjeringen vil holde landmaktstudien hemmelig.

2
93

Venstre mener at regjeringen må offentliggjøre forsvarssjefens landmaktutredning (for Hæren og Heimevernet) så snart denne er ferdig våren 2017. Regjeringen legger ikke opp til at den skal bli offentliggjort på dette tidspunktet.

0
20

Jeg ser at tidligere offiser og stortingsrepresentant Tor Nymo er ute i media med

0
42

Det har oppstått en diskusjon om hvor mange soldater Heimevernet har. Særlig ble dette aktualisert etter høringen 21.03.2017 som handlet om Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og forsvarets objektsikring.

2
400

Et kynisk spill om 339 skvadronen og hovedbasen for Forsvarets helikopter på Bardufoss utspiller seg på den politiske arenaen. Skrur vi tiden tilbake til 15.

1
2

Noreg treng eit nasjonalt forsvar som bidrar til låg spenning og som samtidig kan stille beredskap i krisetider. Stortinget og regjeringa sin forsvarspolitikk gjer i staden det motsette.

1
37