Langtidsplanen for Forsvaret

Vi vil her belyse hovedbasebegrepet og gi kunnskap som kan brukes for å stille spørsmål til Forsvarsminister og regjering om grunnlaget for at en etablert hovedbase for helikopter på Bardufoss skal legges ned og funksjonene skal flyttes til Rygge.

5
697

I forbindelse med vedtaket om flytting av Bell 412 fra Bardufoss til Rygge, samt nedleggelse av 339 skvadron, nasjonal helikopterbase og 139 luftving på Bardufoss, er det en del fakta som ikke er belyst i tilstrekkelig.

0
58

Jan Skogheim kaller stortingsrepresentantene fra Troms i det uforståelige og kunnskapsløse forsvarsforliket mellom H, Frp og Ap for svikere.  Et ord som nasjonalt og internasjonalt er synonymt med Quislinger.

1
1

Allerede før år 2000 hadde vi trusselen hengende over oss her i Midt-Troms, de som  ønsket oss bort er fremdeles oppe og går. Forsvarsaktiviteter skal fordeles på nytt ut fra egeninteresser i et tverrpolitisk fellesskap.

1
217

Så har vi sett det igjen! Politikernes omgang med skattebetalernes penger er igjen gjenstand for stor ufornuft! For bare 4 år siden ble det høytidelig proklamert av representanter for Regjeringen at Hovedbase helikopter på Bardufoss var for generasjoner fremover.

13
902

Ja, jeg kaller dem det. De som 15.12.16. stemte, sammen med flertallet på Stortinget, for å flytte 339 Skvadronen og 139 Luftving fra Bardufoss til Rygge. Disse, som ved Stortingsvalget i 2013, fikk befolkningen i Troms sin tillit.

36
1,813

Jeg henvender meg til dere, dere som er valgt til å beskytte oss. Dere vi har gitt vår tillit. Dere som skal være våre fremste kvinner og menn. Dere som skal være de klokeste, mest empatiske og mest uklanderlige. Ja.

1
977

Ved fredsslutningen i 1945 overlot tyskerne det tunge feltsykehuset på Bardufoss til norske styrker. Dette sykehuset hadde på flere områder det mest moderne utstyret man hadde i Europa på den tiden. Blant annet en svært avansert røntgen som det ikke fantes maken til andre steder i landet.

5
594

Det siste året har vært preget av mange harde debatter rundt forsvarets langtidsplan. En av de mest omtalte sakene har vært hovedbase for helikopter på Bardufoss. Senterpartiet har vært tydelig på at hovedbasen for helikopter fortsatt må bestå på Bardufoss.

5
495

Senterpartiet og Liv Signe Navarsete har i tiden etter enigheten om langtidsplanen for Forsvaret (LTP) forsøkt å skape et uriktig bilde av at regjeringen bygger ned Forsvaret.

5
32

Stortingets beslutning om å legge ned Andøya flystasjon og flytte de maritime patruljeflyene (MPA) til Evenes går for mange inn i historien som et meget dramatisk vedtak fundamentert i et bedrøvelig politisk håndverk.

3
318

Undertegnede har, helt siden Forsvarssjefens faglige råd vært opptatt av, nettopp det, at rådet til politikerne skal være best mulig faglig vurdert, når det gjelder valg av base(er) for militære flyskvadroner.

19
728