Langtidsplanen for Forsvaret

En god forsvarspolitikk må svare både på de sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.

2
243

I forbindelse med langtidsplanen for forsvaret (LTP) har Høyre stadig vært ute i diverse media for å fortelle det norske folk og særlig befolkingen i Nord-Norge for en fantastisk og fremtidsrettet LTP de har vedtatt (i samarbeid med Frp og

5
871

I disse dager sitter lovnadene løst – kanskje ikke uvanlig når det stunder mot valg.

0
15
Staten har én hovedoppgave framfor alt annet: Den skal sørge for samfunnets sikkerhet og innbyggernes trygghet. Statsministeren er ansvarlig for at vi i det daglige skal være så trygge som mulig. Har Erna Solberg tatt det ansvaret? Hun sier ja. Er det ansvarlighet å svekke beredskapsapparatet?
0
277

Har fulgt med på noe av skriveriene om flytting av Bell 412 og helikoptrene og 339 skvadronen fra Bardufoss til Rygge – dvs. langt sør i landet og bort fra hæren og infanteriet som vel har de avdelinger som har mest bruk og nytte av helikoptre – både i krig og fred. 

4
324

Flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes kan bli 4,8 milliarder kroner dyrere enn antatt, skriver Tom Bjørvik.

1
150

Det er ingen tvil om at valget blir avgjørende for fremtiden til helikoptermiljøet og plassering av hovedbasen.

2
160

Forsvarsministeren er ute i media med kritikk av Arbeiderpartiet angående 339-skvadronen på Bardufoss. Faktum er at argumentasjonen for å flytte hele skvadronen med tilhørende maskiner fra Bardufoss til Rygge, igjen ikke holder mål.

1
124

Det er annonsert i flere aviser at onsdag 28.juni skal hovedbasen for helikopter på Bardufoss endelig offisielt åpnes. Det er Øystein Bø, statssekretær i forsvarsdepartementet som har fått oppdraget om å åpne basen.

7
305

Regjeringen har de siste årene satt et helt nødvendig søkelys på forsvarsevnen. Vi har staket ut en ny kurs for Forsvaret og legger opp til en historisk økning av forsvarsbudsjettet. Den nye langtidsplanen bekrefter og forsterker Ofoten som en viktig region for Forsvaret.

11
153

Det siste året har forsvarspolitikk vært mye debattert i det politiske landskapet, kanskje mer enn på mange år. Sannheten er at disse debattene er blitt ført på et sviktende grunnlag. Regjeringen fører lokalsamfunn og forsvarsmiljøer bak lyset, samtidig som viktige forsvarspolitiske målsettinger gjennom flere tiår blir satt til side.

1
53

På Litteraturhuset denne uken presenterte Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og utredningsleder, brigader Aril Brandvik en statusrapport for landmaktutredningen.

0
36

I mange år på begynnelsen av 2000-tallet var i praksis det norske forsvaret en organisasjon som skulle løse ett eneste oppdrag: Utenlandsoperasjonene der vi bidro til alliansens – NATOs – ønsker og behov.

1
24