Langtidsplanen for Forsvaret

Kampen om stortingsflertall og regjeringsmakt er inne i en avgjørende fase. Slaget om landmakt og hærhelikoptre har så vidt begynt. Vinner vi den første, sikrer vi den andre.

0
43

Borgernes sikkerhet er vår viktigste jobb. Derfor styrker FrP Forsvarets operative evne, aktivitet og tilstedeværelse - særlig i nord. Dette er starten på en historisk opprusting av nasjonens militære kapasiteter som savner sidestykke etter den kalde krigen.

6
126

I et brev fra Forsvarsdepartementet (FD) datert 05.09.2017 letter endelig regjeringen på sløret om hvordan basestrukturen for å understøtte kampfly i nordområdene, sett i lys av en historisk satsning, utkrystalliserer seg.

3
1,048

Forsvarsministeren fortalde under si nyttårstale i Oslo Militære Samfund 6. januar 2014 at «jeg har sagt tidligere at åpenhet er viktig for meg. Og da mener jeg ikke åpenhet som et honnørord, men reell åpenhet.

1
83

Jeg viser til et innlegg på Nord-Norsk debatt fra Cicilie Myrseth og Espen Barth Eide med overskriften «Dedikert helikopterstøtte til Bardufo

0
0

Norge har fått en langtidsplan (LTP) som er uklar og mangler en viktig del: landmakten som Hær og HV.

2
18

Forsvarsdepartementets Audun Halvorsen og jeg hadde gjennom noen avisinnlegg på vårparten i år meningsutvekslinger omkring den vedtatte enebasen Evenes. Stortinget har som kjent vedtatt å samlokalisere QRA og MPA-basen på Evenes.

2
408

Trusselbildet er det få, om noen forunt å overskue fullstendig. Det er mange mulige trusselbilder som kan inntre.

0
20

En god forsvarspolitikk må svare både på de sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i dag, og de som kommer i fremtiden.

2
250

I forbindelse med langtidsplanen for forsvaret (LTP) har Høyre stadig vært ute i diverse media for å fortelle det norske folk og særlig befolkingen i Nord-Norge for en fantastisk og fremtidsrettet LTP de har vedtatt (i samarbeid med Frp og

3
871

I disse dager sitter lovnadene løst – kanskje ikke uvanlig når det stunder mot valg.

0
15
Staten har én hovedoppgave framfor alt annet: Den skal sørge for samfunnets sikkerhet og innbyggernes trygghet. Statsministeren er ansvarlig for at vi i det daglige skal være så trygge som mulig. Har Erna Solberg tatt det ansvaret? Hun sier ja. Er det ansvarlighet å svekke beredskapsapparatet?
0
276