Lappekodisillen

I 1751 ble Danmark-Norge og Sverige ikke bare enige om hvor den flere tusen kilometer lange grensen mellom Norge og Sverige skulle gå, de ble også enige om et tillegg til grensetraktaten som sikret at samene kunne fortsette å flytte med rein, jakte og fiske og for øvrig bruke sine tradisjonelle o

4
233

Jeg har med interesse lest Svein Ludvigsens kronikk om Lappekodisillen, og er glad for at han vil bidra til å sette lys på en prosess som synes å stå i stampe.

5
26

Egentlig er det pinlig at Norge og Sverige ikke er kommet til enighet om reindriften.

4
114