lederlønninger

Sykepleier Sissel Klausen skriver om økte lønninger til toppene i Tromsø kommune.

8
1,238

Lønnsfesten på rådhuset er et dårlig signal til hele Tromsø, mener Kristin Arvesen.

3
851

Lars Vorland og de andre helsetoppene i nord har for høy lønn, mener artikkelforfatteren.

1
451