LoVeSe

Nordlys snur i spørsmålet om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, bare et halvår etter at avisen var for. Argumentene for konsekvensutredning da, er like gode i dag som i oktober.

2
25

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan ikke åpnes for oljevirksomhet, skriver Nordlys på lederplass.

1
1,653

Det er ingen hemmelighet at AUF er det ungdomspartiet som sliter mest med å få gjennomslag for politikken sin i sitt moderparti. Den siste tiden har det vært debatt rundt valgkampen til AUF.

1
64

Arbeiderpartiets landsmøte i helgen forsøker å “lure folket” med forslaget om å kun konsekvens- utrede områdene sør for Lofoten i “oljestriden” om Lofoten, Vesterålen og Senja.

0
36

AUF bør nekte å drive valgkamp for Ap, dersom landsmøtet går inn for oljeboring i Lofoten.

0
54

Nestlederen i Tromsø AUF retter sterk kritikk mot eget parti.

0
200

Geir Seljeseth og oljenæringa gir løfter som ikke vil bli innfridd, skriver Wenche Cumming.

3
81

Tidligere denne uka, kom Arbeiderpartiets programkomité sitt forslag til kompromiss om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette forslaget møter mye kritikk fra både oljetilhengere og oljemotstandere.

0
0

Fiskerinæringen er ikke redd for ny kunnskap, men vi ser ikke hvilken ny kunnskap som kan innhentes for å vurdere miljøeffekten av en eventuell petroleumsaktivitet, samt hvilke utfordringer dette kan ha eller få for fiskeriaktiviteten, skriver leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

0
114

Til tross for massiv motstand i Nord-Norge, vil Arbeiderpartiet gi bort deler av Lofoten til oljebransjen; Røsthavet og Røstbanken er et av de mest fiskerike områdene i verden.

2
896

De som tror at å åpne Lofoten for oljevirksomhet er et kompromiss er blitt ført bak lyset.

0
74

Arbeiderpartiet er villige til å gi oljemotstanderne selve hovedpremien, et oljefritt Lofoten.

5
215