LoVeSe

Arbeiderpartiets landsmøte i helgen forsøker å “lure folket” med forslaget om å kun konsekvens- utrede områdene sør for Lofoten i “oljestriden” om Lofoten, Vesterålen og Senja.

0
36

AUF bør nekte å drive valgkamp for Ap, dersom landsmøtet går inn for oljeboring i Lofoten.

0
54

Nestlederen i Tromsø AUF retter sterk kritikk mot eget parti.

0
200

Geir Seljeseth og oljenæringa gir løfter som ikke vil bli innfridd, skriver Wenche Cumming.

3
81

Tidligere denne uka, kom Arbeiderpartiets programkomité sitt forslag til kompromiss om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette forslaget møter mye kritikk fra både oljetilhengere og oljemotstandere.

0
0

Fiskerinæringen er ikke redd for ny kunnskap, men vi ser ikke hvilken ny kunnskap som kan innhentes for å vurdere miljøeffekten av en eventuell petroleumsaktivitet, samt hvilke utfordringer dette kan ha eller få for fiskeriaktiviteten, skriver leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

0
114

Til tross for massiv motstand i Nord-Norge, vil Arbeiderpartiet gi bort deler av Lofoten til oljebransjen; Røsthavet og Røstbanken er et av de mest fiskerike områdene i verden.

2
896

De som tror at å åpne Lofoten for oljevirksomhet er et kompromiss er blitt ført bak lyset.

0
74

Arbeiderpartiet er villige til å gi oljemotstanderne selve hovedpremien, et oljefritt Lofoten.

5
215

Det var med et solid flertall Troms Arbeiderparti i helga gjorde vedtaket om å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. Med dette sa vi ikke nei til petroleumsaktivitet i Norge generelt og heller ikke i Nord-Norge spesielt.

2
854

Arbeiderpartiet i Nord-Norge er splittet i synet på oljeleiting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. AUF og tidligere AUF-er har ledet an innad i Arbeiderpartiet og vunnet frem i flere kommunelag og fylkeslag. 

2
52

At oljenæringen mister fotfestet i Nord-Norge, skyldes ikke bare klimasaken, men også at Statoil og oljelobbyen har mislyktes med å skape oppslutning om landets viktigste næring.

3
107

I Lofoten er det nå åpenbart at verken lokalpolitikere eller opinionen i regionen har tro på ringvirkninger av framtidig oljeaktivitet.

0
124