Luftforsvaret

En lokalisering av QRA kampfly på Bodø og en videreføring av maritime fly på Andøya er en vinner i alle hensende. En slik løsning styrker forsvarsevnen og frigir økonomiske midler til andre nasjonale forsvarsoppgaver. Nøkkelen ligger i anvendelsen av Bodø flyplass.

7
342

Det er verdt å merke seg at kravet om luftvern hverken var drøftet i det fagmilitære rådet (FMR) eller i Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Det ble introdusert på et nærmest panisk vis fra sidelinjen i «siste time».

0
1

Tone Salomonsen har fått svar fra statssekretær Øystein Bø på sine innspill om Andøya flystasjon: “… man opplever at statssekretæren glefser, og man må sjekke signaturen for å se om svaret er i privat eller offentlig regi”, skriver hun.

5
544

Spørsmålet til forsvarsministeren om hva som skjer med hovedbasen for helikopter står fortsatt ubesvart, konstaterer Rolf Austgard, Venstres leder i Målselv.

1
395