Marin bioteknologi

Mens mange av oss de neste dagene er opptatt av de daglige gjøremål, sitter over 200 vitenskapsfolk og næringsaktører fra hele verden samlet på UiT Norges arktiske universitet. De deltar på Bioprosp_17, en konferanse kanskje få har hørt om.

0
1

Svaret på noen av de neste tiårenes mest sentrale utfordringer finnes i havet, skriver Edel Elvevoll.

0
98