Midt-Troms

Argumentasjon for å flytte  hovedsetet for  politiet i Midt-Troms fra Andselv til Setermoen slik  det ble fastsatt er nå vesentlig endret av flere forhold.

0
64

På Midt-Troms region sitt møte, forrige mandag, presenterte fylkesmannen sin innstilling til kommunereformen. Ikke uventet tegnet han et svært dystert billede av fremtiden til kommunene i Midt-Troms og sa at kommunene i sitt arbeid med reformen har påpekt mange utfordringer, men få løsninger.

0
0