mineraler

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga (AP) etterlyser hva NSR gjorde med tanke på å følge opp revidering av Sametingets mineralveileder. Hun hadde en fin oppfordring i sitt innlegg om å være etterrettelig. Derfor var det litt overraskende at hun glemte å gjøre rede for at det ikke var avsatt i av midler i noen av de etterfølgende budsjetter på Sametinget til en prosess med revidering av Sametingets mineralveileder hvor “både involverte og berørte næringer og samfunn kan delta i utviklinga på dette feltet”.

1
15

I valgkampen handler det om å stille seg i best mulig lys og gjøre seg lekre for velgerne. Likevel mener jeg at politikerne skal - og tjener på - å være etterrettelige - og det skulle dessuten bare mangle. Vanligvis er jeg mest opptatt av å få frem Arbeiderpartiets politikk, men denne gangen må jeg ta med hva NSR sier og hva de gjør. Må også velgerne vente nye tre år før NSR sier noe om hva innholdet i den nye mineralpolitikken skal være? NSR-rådet fulgte ikke opp vedtaket i Sametingets plenum – det høyeste organet – de har ikke foretatt seg noe som helst med Mineralveilederen.

0
40

NHO satte mineraler på dagsorden i sin årskonferanse torsdag 5. januar.

1
93

Økt mineralutvinning er nødvendig for klima og bra for verdiskaping. Nord-Norge sitter på store mineralressurser. Skal vi nå klimamålene og samtidig skape arbeidsplasser i landsdelen, bør vi øke utvinningen betydelig.

7
187

Vi står nå i starten på det store gruveeventyret. En rikdom større enn oljefondet skal på kort tid hentes ut av norske fjell og gi massevis av arbeidsplasser i hele distrikts-Norge.

0
96